Breda insatser krävs för att bryta fetmatrend

För första gången har uppgifter om barn och ungas längd och vikt samlats i en nationell databas. Uppgifterna är inte heltäckande, men visar en oroväckande trend. Fetma och övervikt bland barn och unga minskar inte.

De senaste åren har vi sett flera positiva förändringar i barn och ungas levnadsvanor, till exempel att unga dricker och röker mindre. Däremot minskar inte andelen barn och unga som är överviktiga. In...