Breaking Bad tema i Konsthallen: "Vi får inte låta ondskan slippa rampljuset"

VITTNEN. Fr.v. I Ilkka Sariolas, Mika Karhus och Henry Wuorela-Stenbergs utställning Breaking Bad utforskas världens ondska ur individens och de stora strukturernas perspektiv. Här kommer både våldsverkare och våldsoffer till tals. Bild: Kristoffer Åberg

Med utställningen Breaking Bad vill konstnärerna Mika Karhu, Ilkka Sariola och Henry Wuorela-Stenberg rikta blickarna mot såväl våldsverkare som våldets offer. Ondskan måste ha ögonvittnen för att inte glömmas bort: vi måste se för att kunna hindra att det händer igen.

"Pidä mielesi helvetissä joutumatta epätoivoon", tänk på helvetet utan att bli desperat. Tankekornet kan man hitta i en av Henry Wuorela-Stenbergs teckningar, och med den korta textraden kan man samma...