Brandstationen i Sibbo lappas

Bild: Ksf Media

100 000 euro ska användas för att reparera Nickby räddningsstation i år.

Problem med inomhusluften och andra fastighetsproblem ledde till att Regionförvaltningsverket gjorde en arbetarskyddsinspektion på Nickby räddningsstation i mars i fjol.

Det är Sibbo kommun som hyr ut fastigheten till Östra Nylands räddningsverk. Kommunen har nu låtit utföra tekniska undersökningar av byggnadens skick. I rapporten anges omedelbara åtgärder, åtgärder som ska förverkligas inom den närmaste framtiden, 0-2 år, och åtgärder som ska vidtas inom 3-5 år.

Nu föreslås tekniska utskottet på sitt möte i mars bevilja ett anslag på 100 000 euro för reparationer 2017.

Den viktigaste åtgärden är att hindra fukt från att komma in i konstruktionerna och att reparera de konstruktioner som skadats av fukt. Dessutom rengör man bland annat ventilationskanalerna och justerar ventilationen. Badrummen renoveras just nu. Dessutom tänker Sibbo kommun byta ut ambulanssjukvårdens baracker mot nya och rymligare i enlighet med räddningsverkets förslag.

Den regionala räddningsnämnden tar del av undersökningarna och planerna vid sitt möte på tisdag.