Branden vid Saltis: elden började sannolikt på utsidan

SKADOR. Elden orsakade stora skador på byggnaden. Bild: Pentti Kemppainen

Natten till tisdagen fick Café Saltbodan omfattande skador i en hotfull eldsvåda. Frågan är nu om den historiska byggnaden ska renoveras.

Larmet kom lite före midnatt, klockan 23.55 – en mellanstor brand i Lovisa. Jourhavande brandmästare Mika Siitonen levde då ännu i tron att branden ska ha uppstått vid något av de hus som finns vid parken invid Saltbodarna. När den första enheten från Lovisa brandstation anlände visade det sig ändå att det var Café Saltbodan som hade börjat brinna, alltså en av de populära restaurangerna som huserar i de historiska strandbodarna. Vid det skedet stod lågorna höga vid lastbryggan där elden av allt att döma hade fått sin början.

– Det är sannolikt så att elden började på utsidan av huset, så ser det ut när man tittar på spåren efter branden. Vi vet ännu inte varför det började brinna, såväl räddningsverket som polisen reder nu ut brandorsaken, säger Siitonen när han åker tillbaka till Borgå lite efter klockan 8 på tisdagsmorgonen.

Branden var så omfattande att man kallade in enheter från Borgå, Lovisa och Kotka – totalt 15 enheter. Lovisa var först på plats och kunde se omfattande rökutveckling från byggnaden. De släckte också den egentliga eldsvådan på baksidan av huset. Därefter började man riva taket för att släcka elden som hade hunnit sprida sig till takstrukturerna.

– Byggnaden är lite svår ur släckningssynvinkel, med stabil stockstomme. Själva släckningsarbetet tog därför omkring 4 timmar, varefter vi kunde börja röja. Vi fick in en rivningsgrep som vi rev upp taket med. Manskapets motorsågar hade inte räckt till. Vi rev ungefär hälften av taket.

Den närmaste byggnaden är en likadan strandbod som ligger bara ett par meter ifrån. En av enheterna på platsen fick i uppgift att skydda byggnaden genom att spruta vatten på den.

– Grannbyggnaden fick inga skador, men den låg i riskzonen.

Skadorna på Café Saltbodan blev omfattande, även om själva strukturen enligt Siitonen inte fick några nämnvärda skador. Köket, restaurangen och baren fick främst vattenskador på grund av släckningsarbetena. Lastningsbryggan förstördes å sin sida nästan helt av elden, medan taket till stora delar är bortrivet.

– Det är upp till försäkringsbolaget och ägarna att avgöra huruvida byggnaden ska renoveras. I det här fallet handlar det ändå om en historisk byggnad från 1863, vilket säkert påverkar beslutet. Det finns ett historiskt värde, säger Siitonen.

I samband med släckningsarbetena fick en brandman från en avtalsbrandkår en lindrig skada i vaden. Ett vattenrör sprack också ett par hundra meter ifrån och orsakade en översvämning. Det spruckna röret har sannolikt med släckningsarbetet att göra.

– Det måste man reda ut. Det är sannolikt så, men det kan också ha varit slumpen.

De sista enheterna lämnade platsen omkring klockan 8 nästa morgon, däribland Siitonens enhet. Utredningarna kring brandorsaken fick genast sin början, där såväl räddningsverket som polisen gör sina egna utredningar.

Mer läsning