Branden på Domargård kunde ha slutat värre

BRAND. Branden uppstod i en hög med blandavfall ämnat för sortering. Flishögen intill fattade inte eld, sannolikt på grund av vindriktningen.Bild: Max Nyberg

En större brand uppstod på avfallsstationen Domargård i Borgå på onsdagen. Också en släckningshelikopter kallades till platsen.