Bråk kastar skugga över önskad utställning

KONTROVERS. Ralf Forsström som kuraterar den fyrdelade utställningsserien Lovisa, liten stad – kulturell storstad? har i pressen riktat besk kritik mot kultursektorn i Lovisa. Nu ber han om ursäkt. Bild: Kristoffer Åberg

Ett praktbråk har redan en längre tid legat och pyrt under ytan inom kultursfären i Lovisa. Det har skurit sig mellan scenografen Ralf Forsström och stadens kulturförvaltning som upplever att man blivit sidsteppad och kränkt.

Förra veckan inleddes den fyrdelade utställningsserien Lovisa, liten stad – kulturell storstad? i Almska gården i Lovisa. Först ut är Finlands kanske mest kända scenograf och dräktplanerare, Lovisabon Ralf Forsström, som ställer ut sin omfattande samling bildkonst från Sydostasien, Afrika och Mexiko samt nutidskonst från Skandinavien. På övre våningen presenterar utställningen Villa Forsström godbitar ur hans nordiska teaterkarriär.

Det var i samband med presstillfället som Forsström riktade svidande kritik speciellt mot det övre mellanskiktet inom Lovisa stads kulturförvaltning, och en del av de tvära åsikterna trycktes bland annat i Loviisan Sanomat (LS 15.6.)

Också i Östnyland (ÖN 15.6.) uttrycker Fosström sin "djupa besvikelse" mot kultursektorn i Lovisa, medan han däremot beskriver de högsta politiska beslutsfattarna som väldigt uppmuntrande.

– Jag har fått sporrande samtal av stadsdirektören, och vet att både stadsstyrelsens och fullmäktiges ordförande har förhållit sig positivt till vårt projekt, uttalade han sig då.

Opassande språkbruk

Ralf Forsströms frispråkighet har av många upplevts som direkt kränkande och diskussionen i tidningsspalterna, på gator och torg och i sociala medier har svallat hög, bland annat sedan det framkommit att en av stadens kulturproducenter känt sig kränkt och sagt upp sig och den andra av samma orsak vägrar sätta sin fot i Almska gården.

I stället har staden anställt en vikarierande kulturproducent som sköter det praktiska kring utställningen.

Thomas Rosenberg, ordförande för kulturnämnden i Lovisa, konstaterar att det hela är en trist historia och tycker det känns tungt att smutsvätten, så att säga, tvättas offentligt.

– Det är i och för sig nästan oundvikligt tack vare att vi har att göra med en frispråkig konstnär.

– Kanske det också är nödvändigt. Ralf Forsströms språkbruk är av den arten att man inte kan låta det passera obemärkt. Många som jobbar på kultursidan har tagit illa vid sig, tillägger Rosenberg.

Fantastisk utställning

Däremot är han eld och lågor över utställningsserien som han beskriver som en "fantastisk möjlighet" för Lovisa. Det var också orsaken till att kulturnämnden nappade direkt då nämndemedlem Nina Björkman-Nystén presenterade idén (19.9.2017) och kort därefter bekantade sig hela nämnden med de unika föremålen i Ralf Fosströms konstnärshem.

Enligt Thomas Rosenberg kändes det däremot olustigt att nämnden redan från det första mötet utsattes för en form av utpressning: bestäm er genast eller så får det vara.

– Det och att Forsström skulle få "diktatoriska fullmakter" kändes om ett ultimatum men trots det beslutade nämnden (den 31.10 red.anm.) enhälligt om att låta honom kuratera utställningsserien.

De första svårigheterna som dök upp var ekonomiska. Kostnaderna, bland annat för att frakta Ralf Forsströms verk från hans hem i Kainuu och på Bali, var inte hisnande – rentav billiga med tanke på scenografens konstnärliga renommé – men enligt Rosenberg stora med tanke på stadens begränsade kulturbudget.

Mobbad personal

– Man kan se det som principiellt tvivelaktigt att skattebetalarna ska stå för transportkostnader av den här typen, säger han. Ett större problem är däremot Forsströms ovanliga språkbruk, för att uttrycka det milt. Han är känd för att använda invektiv och för att skälla ut folk, speciellt kvinnor.

Rosenberg säger att kulturbyråns personal kände sig illa utsatt, mobbad rentav, och många tog kontakt med honom och påtalade problemen.

Leif Eriksson, chef för kultur- och fritidsväsendet, svarar inte i telefon men skriver per sms att han åtminstone inte i det här skedet har för avsikt att uttala sig i frågan. Bildningsdirektör Thomas Grönholm beskriver däremot det hela som olyckligt och är mycket förvånad och förargad både över Ralf Forsströms bredsida i pressen, och över att de utpekade inom kultursektorn inte fått chansen att komma med en motkommentar.

– Bara en och en halv vecka före utställningen öppnade visade Ralf utställningen för mig och Leif Eriksson. Stämningen var god och vi gick igenom några praktiska detaljer som behövde lösas. Allting var frid och fröjd och därför blev jag väldigt förvånad över hans uttalanden, säger Grönholm.

Ångrar sig

I Loviisan Sanomat (19.6) ångrar Ralf Forsström i insändarform sitt sätt att kritisera personalen vid stadens kultursektor, och ber om ursäkt. Däremot är det inte han själv som undertecknat insändaren utan Nina Björkman-Nystén som fungerat som pressansvarig för utställningen.

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom säger att han inte fått särskilt många kommentarer på grund av den livliga diskussion som Ralf Forsströms uttalande i Loviisan Sanomat har gett upphov till, men säger att orden var dåligt valda och att ett sådant ordval upprör.

– Men Ralf Forsström bad om ursäkt, den borde man acceptera. Känner sig någon utsatt för osakliga övertramp lönar det sig att hålla sig lugn och att inte ta åt sig. Jag hoppas att diskussionen kan begränsas till en överenskommelse om att ordvalet inte var lämpligt och att man nu kan fokusera på innehållet i utställningen.

Personer som är eller har varit engagerade inom projektet och är anställda av Lovisa stad uppger att Ralf Forsström har gjort sig skyldig till trakasserier och mobbning.

– Jag kan inte uttala mig om påståenden om att Forsström skulle trakassera och mobba, men givetvis kan inte trakasserier godkännas.

Jan D. Oker-Blom antar att den här typen av konflikter kan uppstå när kreativa konstnärer uttalar sig väldigt frispråkigt, på ett sätt som kan uppfattas som kränkande.

Värdefullt avtal

Thomas Grönholm säger att kulturnämnden slöt ett separat avtal med Ralf Forsström, värt 16 000 euro, för de fyra utställningarna.

– Det är en stor summa men så var det också ett unikt tillfälle att skapa fin PR för Lovisa. Men i framtiden är det bäst att de summor som delas ut ska vara inom ramen för kulturväsendets understödspott, säger Grönholm.

Enligt honom veks 70-80 procent av budgeten för den pågående utställningen, resten täcker seriens övriga utställningar som presenterar Gamla Segersby, Villa Biaudet och företagarsläkten Nordströms samlingar.

Det gick inte att få tag på Ralf Forsström i går, men enligt Nina Björkman-Nystén har han för avsikt att slutföra uställningsserien som avtalat.

– Jag pratade med Ralf i måndags och han har redan påbörjat de praktiska arrangemangen för följande utställning.

Utställningsserien Lovisa, liten stad – kulturell storstad? har en totalbudget på 20 000 euro.