Bråd söndag för räddningsverket: Båtproblem i Sibbo och tre eldsvådor orsakade av blixten på samma ställe i Lovisa

En båt hamnade i sjönöd i Sibbo efter motorproblem på veckoslutet. Nästan samtidigt orsakade en åskfront två bränder i Sibbo. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

En båt hamnade i sjönöd i Sibbo efter motorproblem på veckoslutet. Nästan samtidigt orsakade en liten åskfront tre bränder i Lovisa.

Östra Nylands räddningsverk fick två uppdrag nästan samtidigt på söndagen – det ena klockan 15.06, det andra klockan 15.09.Det senare larmet kom från Lovisa där en liten åskfront hade fört med sig bli...