Bra produktionsår vid Fortums kärnkraftverk

Trots coronapandemin förlöpte produktionsåret 2020 vid Fortums Lovisa kraftverk som planerat. Här i ett snöfattigt januari 2020. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Trots coronapandemin förlöpte produktionsåret 2020 vid Fortums Lovisa kraftverk som planerat.

Fortums kärnkraftverk hade ett bra år trots coronapandemin, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Kraftverket producerade sammanlagt 7,8 terawattimmar (netto) elektricitet, vilket utgör drygt 10 procent av Finlands totala elproduktion. I år har bolaget valt att poängtera kärnkraftens gröna sidor. Man nämner att elproduktionen på Hästholmen innebär att man, jämfört med motsvarande elproduktion med fossila bränslen, undvikit utsläpp på 6 miljoner ton koldioxid i atmosfären,

Också i år rankas Hästholmen som en av de bästa bland världens tryckvattenanläggningar: Driftfaktorn på 87,7 procent hör till de högsta. Driftfaktorn vid Lovisa 1 var 83,8 procent och vid Lovisa 2 91,7 procent. Årsavställningen vid tvåan pågick i 24 dygn, medan en omfattande besiktningsrevision tog 54 dygn vid ettan.

Driftenhetens chef Timo Eurasto uppger i pressmeddelandet att man inte noterade ett enda coronavirusfall vid anläggningen.

Kraftverket sysselsätter cirka 530 personer. Cirka 100 personer från andra företag arbetar permanent där. Utöver det sysselsatte årsrevisionerna och investeringsprojekt cirka 800 externa underhålls- och besiktningsexperter.

År 2020 investerade Fortum cirka 50 miljoner euro i Lovisa kraftverk (år 2019 var motsvarande belopp cirka 60 miljoner).