Bra med coronapass vid vackraste julsångerna

Julkyrkan berörs inte av coronarestriktionerna, åtminstone inte än så länge. Bild:

Domkyrkoförsamlingen kräver coronapass vid allsångstillfällen i kyrkan och ute i byarna. Domprost Mats Lindgård har inte mött på patrull.

Inom domkyrkoförsamlingen i Borgå har man gått in för att följa Regionförvaltningsverkets beslut till punkt och pricka.

– När det gäller allsångstillfällen, och dit hör De vackraste julsångerna, är beslutet att man kan välja att ta in bara hälften av lokalens fulla kapacitet, eller att kontrollera coronapassen vid dörren, säger domprost Mats Lindgård.

Svenska församlingen har bestämt att använda coronapass, både vid de två julsångstillfällena i kyrkan och vid de andra De vackraste julsångerna ute i byarna i mindre utrymmen.

Finska församlingen har i stället en hybridmodell. Vid julsångstillfällen där man väntar stor uppslutning kontrolleras coronapassen och i de övriga fallen begränsar man antalet deltagare. Dessutom ordnas en julsångstillställning på finska under öppen himmel.

– Ingen har ringt eller mejlat några reaktioner till mig efter det att beslutet blev offentligt, säger Mats Lindgård.

I stället kan det kännas tryggt att delta i allsången när man vet att också alla andra deltagare är vaccinerade.

Julbönen berörs inte

Reglerna gäller enbart allsångstillfällen, där alltså evenemangets huvudsakliga innehåll är allsång. De nu aktuella reglerna påverkar inte julbönen eller julottan.

– Julbönerna på julafton berörs inte, de är inte allsångstillfällen, också om man förstås sjunger några psalmer gemensamt också där, säger Mats Lindgård.

– Så här är det alltså just nu, men om coronaläget ytterligare försämras kan det förstås hända att det kommer hårdare restriktioner som vi ännu inte vet något om.