Bra debatt!

Det är alltid bra med debatt!

Det är alltid bra med debatt! När jag en gång i tiden i ärevördiga Östra Nyland lite kritiserade, på ledarplats, andra finlandssvenska tidningars ledaråsikter blev det ett litet ramaskri. Sådant gör man inte. Det ska råda en oskriven konsensus mellan tidningarna. Ordet respekt flög i luften. Jag tycker fortfarande att vi kan och rentav bör, vid behov, kommentera och till och med kritisera varandra.

Därför är jag glad att Östnylands chefredaktör Helén Kurri riktar lite kritik mot Nya Östis (ÖN 29.6). Hon bryter mot en vedertagen och osund tradition.

Tack Helén Kurri!

Kim Wahlroos chefredaktör, Nya Östis