Ett bra år vid kärnkraftverket i Lovisa – produktionsrekord på enheten Lovisa 1

ETT BRA ÅR. De två kärnkraftsenheterna i Lovisa hade i fjol en driftfaktor på 92,4 procent. Bild: Arkiv/Viivi Ikonen

Kraftverket i Lovisa producerade sammanlagt 8,2 terawattimmar elektricitet under fjolåret, vilket utgör cirka 10 procent av Finlands totala elproduktion. Enheten Lovisa 1 uppnådde ett produktionsrekord med 4,1 terawattimmar.

Energibolaget Fortum skriver i ett pressmeddelande att om samma mängd energi producerats med fossila bränslen skulle det ha orsakat ungefär sex miljoner ton koldioxidutsläpp i atmosfären.

Kraftverket i Lovisa uppnådde i fjol en driftfaktor på 92,4 procent vilket hör till de bästa i världen när det gäller tryckvattenreaktorer. Driftfaktorn vid Lovisa 1 var 93,0 procent och vid Lovisa 2 91,8 procent. År 2019 genomgick vardera enheten en kort avställning med bränslebyte. Revisionen vid Lovisa 1 räckte cirka 20 dygn och vid Lovisa 2 25 dygn.

– Under kraftverkets hela driftshistoria har anläggningen utvecklats enligt principen om fortlöpande förbättring. Betydande förbättringar under det gångna året var bland annat moderniseringen av de Polar-kranar som används vid reaktorarbeten och modifieringen av primärkylmedlets reningssystem, säger driftenhetens chef Timo Eurasto i pressmeddelandet.

Lovisa kraftverk är en betydande arbetsgivare i regionen. Utöver Fortums egen personal på cirka 500 personer arbetar cirka 100 personer från andra företag permanent vid anläggningen. Under 2019 sysselsatte årsrevisionerna och kraftverkets investeringsprojekt ytterligare cirka 800 externa underhålls- och besiktningsexperter. Kraftverket sysselsatte dessutom över 70 sommarvikarier. Under fjolåret investerade Fortum cirka 60 miljoner euro i Lovisa kraftverk (år 2018 var motsvarande belopp cirka 100 miljoner).