Boxborna firar med fredlig fest

BOXBOR. Box hornorkester under ledning av Ralf f Backström bjuder på musik då det drar ihop sig till fest tillsammans med Box sångkör och ungdomsföreningen Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo. Bild: Kristoffer Åberg

Box sångkör är näst i tur med att uppmärksamma Finlands hundraårsjubileum. Det gör man med en lokalt präglad fest med fokus på den vanliga bybons liv.

Boxborna kommer samman för en fest med fredliga förtecken lördagen den 18 november. Då samlas Box sångkör, ungdomsföreningen Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo och Box hornorkester till en gemensam kväll där gemenskap och att göra tillsammans är ett centralt tema.

Kaj Kaiser, ordförande för Box sångkör, berättar att man vill fira nationens hundraårsjubel och i synnerhet uppmärksamma de 95 år som finländarna fått leva med fred; viktiga år under vilka vårt land har byggts upp.

– I egenskap av lokala aktörer vill vi lyfta fram livet som det tett sig för helt vanliga människor i vår by, precis som på andra små orter i Finland. Vi vill också lyfta fram hur utvecklingen sett ut för byborna, säger Kaiser.

På festprogrammet finns alltså tillbakablickar på hur livet sett ut i Boxtrakten och där har arrangörerna – som funnits till för byborna i drygt hundra år – en central plats. Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo och Box hornorkester är grundade 1906 och Box sångkör 1919; redan det ger ett historiskt perspektiv på festen.

Skön musik

Musiken har en central plats i festprogrammet. Kören och hornorkestern bjuder på musik som man hoppas väcker associationer till livet i hemtrakten. Det blir finländska, rätt kända sånger som kommer med kommentarer. Kaj Kaiser exemplifierar:

– Först sjunger vi om segling och knyter sedan an till att det förut var viktigt med skutor och fiskarbåtar som kunde föra fisk och jordburksprodukter till torget. Borgåvägen mellan Borgå och Helsingfors blev ju färdig först 1935.

Kaiser lyfter också fram att huvudstaden och helsingforsarna var viktiga för Boxborna – och tvärtom får man väl säga. På 1960-talet var det populärt bland stadsborna att åkta ut till Gumbostrand eller Hangelby för att dans; busslastvis med ungdomar kunde strömma till

– Danskvällarna illustrerar Box hornorkester och kören med vals och tango, säger han.

Festprogrammet omfattar också två miniföreläsningar där Micaela Romantschuk-Pietilä berättar om hur skolan förändrats över de senaste hundra åren. Yrsa Lindqvist fokuserar däremot på matkultur, det vill säga på vad byborna haft på sina tallrikar.

– Det här blir en fest där man får känna igen sig, skratta och njuta av musik, säger Kaj Kaiser.

Festdags blir det den 18 november med start klockan 15. Platsen är Skattåkersberg, Skattåkersvägen 66 i Box. Det är fritt inträde till festen.

Mer läsning