Böter för tjuvfiske i Borgå

Borgå å är en populär pilkfiskeplats. Lördagen den 4.2 genomfördes en övervakning. Bild: Malin Lönnroth / Centralförbundet för Fiskerihushållning

Borgå-Sibbo fiskeområdes fiskeövervakare tog två fiskare med fingrarna i syltburken. Bägge dömdes till böter för olovligt fiske med saxkrokar.

Det var i början av januari som tre av fiskeområdets fiskeövervakare snubblade över 85 olovligt utsatta saxkrokar när de var ute på övervakning. Två fiskare kunde tas på bar gärning, och sjöbevakningen tillkallades. Efter sjöbevakningens förundersökning beslöt åklagaren väcka åtal och fiskarna dömdes i till 40 dagsböter vid Östra Nylands tingsrätt.

Saken framkommer i ett pressmeddelande från Borgå-Sibbo fiskeområdes fiskeövervakare.

Borgå-Sibbo har sammanlagt cirka 25 fiskeövervakare som tillsammans med polisen och sjöbevakningen granskar att fisket i Borgå och Sibbo sker enligt reglerna.

– Genom fiskeövervakningen ser vi till att fiskebestämmelserna efterföljs och att de som fiskar har fisketillstånd. Fiskeövervakning är en viktig del av fiskevården. Fisket är endast hållbart om alla följer gemensamma spelregler, säger Timo Liljendal, fiskeövervakningskoordinator vid Borgå-Sibbo fiskeområde.

En ny granskning gjordes den 4 februari, då att utsatta bragder hade tillstånd och att pilkfiskarnas höll sig till minimått och rätt antal spön. Totalt granskades 74 fiskare. Två skriftliga varningar gavs till fiskare som fiskade med för många spön. Därtill beslagtogs ett mindre antal saxkrokar som saknade tillstånd.

Pilkfiske är avgiftsfri allmän fiskerätt, men endast ett spö får användas i taget. Saxkrokar, nät och andra stående redskap, liksom fiske med flera spön, kräver förutom avlagd fiskevårdsavgift även tillstånd av vattenområdets ägare.

Mer läsning