Bostadsmässan och servicen i byarna delar både SFP och SDP i Lovisa – kommunalvalet är snart här

Eva Sederholm (SFP) tror att bostadsmässan är en bra sak för Lovisa, medan Kalevi Lappalainen (SDP) tror att mässan blir en dyr affär för staden. Bild: Kristoffer Åberg

När duellanterna Eva Sederholm (SFP) och Kalevi Lappalainen (SDP) träffas för att diskutera Lovisas framtid seglar bostadsmässan upp som den mest kontroversiella frågan. Däremot är de två kommunalvalskandidaterna eniga om att stadsplaneringen i högre grad borde beakta företagens önskemål.

Sjukskötaren Eva Sederholm hör till de yngsta ledamöterna i Lovisa fullmäktige. Hon ser den planerade bostadsmässan 2023 som en enastående chans för staden.

– Så länge jag kan minnas har Lovisa levt i någon typ av dvala, säger Sederholm. Man har trampat på i gamla spår och blickat tillbaka på de gyllene dagarna på 1970-talet utan att man gjort något större. Man har undvikit att ta några risker.

– Själva området kring Drottningstranden är fint, och jag anser att Lovisa inte har råd att försumma den här möjligheten. Vågar man aldrig ta en risk så kan man inte heller vinna något.

Kalevi Lappalainen hör till de äldre ledamöterna i fullmäktige. Han inledde sin politiska karriär 1985 i Pernå, som på den tiden var en egen kommun.

– Jag har från första början varit emot bostadsmässan, men en del av mina partikamrater är för mässan, säger Lappalainen. Det är en jättelik risktagning och vi vet egentligen inte vad vi får för pengarna. Dessutom är risken stor att kostnaderna i framtiden blir betydligt högre än vi i dag räknar med.

Kalevi Lappalainen hör till dem som i välfärdsnämnden röstade för att staden skär ner på kostnaderna för mässan genom att inte alls förverkliga den planerade gångbron över Lovisaviken.

– Många tror att bostadsmässan ska leda till ökad inflyttning, och det hoppas även jag, men det är ändå i sista hand genom nya industrier och arbetstillfällen som människor flyttar till Lovisa. På det sättet får vi också nya skattebetalare.

– Om det huvudsakligen är Lovisabor som köper eller hyr de nya bostäderna så inbringar det inga nya skattemedel, säger Lappalainen.

Vi tar upp de viktigaste valfrågorna i Borgå, Sibbo, Lovisa och Lappträsk.

Representanter för de två största fullmäktigepartierna möts i diskussion.

Övriga partier som är representerade i kommunens nuvarande fullmäktige har erbjudits möjlighet att svara på två frågor, som vi har skickat per mejl.

ÖN publicerar valduellerna fredagen den 30 april, 7 maj, 14 maj och 21 maj.

Förhandsröstningen pågår 26.5–8.6.

Rätta valdagen är söndagen den 13 juni.

Mässan ger fin publicitet

Eva Sederholm tror däremot inte att fullmäktigeledamöterna senare blir tvungna att skjuta till mera pengar för mässan än det som nu är planerat.

– Ifall det uppstår en situation där pengarna inte räcker till för allt så får man helt enkelt lämna bort något mässobjekt hellre än att man skjuter till stora summor.

– Man ska dessutom skilja på det bostadsområde som nu byggs och själva bostadsmässan. I avtalet med mässorganisationen har vi förbundit oss att erbjuda 25 mässobjekt, men de behöver ju inte alla vara på Drottningstranden.

Ifall det uppstår en situation där pengarna inte räcker till för allt så får man helt enkelt lämna bort något mässobjekt hellre än att man skjuter till stora summor

Eva Sederholm har bland sina bekanta på sociala medier märkt hur bostadsmässor engagerar folk och leder till ett ökat intresse för den stad som står värd.

– Det finns människor som direkt vallfärdar till de städer där det arrangeras bostadsmässa. Dessutom kan bostadsmässan ge fin publicitet även för andra byggnader, exempelvis de fina skolor vi nyligen byggt i Forsby och i Lovisa centrum.

Kalevi Lappalainen anser ändå att det vore viktigare att Lovisa marknadsför färdigt detaljplanerade industritomter på olika håll i kommunen.

– De företag som överväger att etablera sig i Lovisa vill själva bestämma var de bygger en fabrik, och därför ska det finnas lämpliga tomter på flera orter, som Liljendal, Pernå och Strömfors.

– Och när det kommer intresserade ska staden inte mala på i flera månader, utan kavla upp ärmarna och inom en månad meddela företagen vilka möjligheter som finns på en viss ort. På den punkten var gamla Pernå betydligt effektivare än Lovisa, säger Lappalainen.

Eva Sederholm håller med Lappalainen om att staden borde vara mer lockande för företag.

Byarnas stad

Lovisa marknadsförde sig tidigare med sloganen Byarnas stad som också förekom i stadens officiella strategi. Men sloganen visade sig vara svår att leva upp till samtidigt som staden av ekonomiska skäl skar ner servicen i flera byar, exempelvis hälsomottagningen i Forsby.

Kalevi Lappalainen röstade emot att man lägger ner hälsomottagningen i Forsby, medan Eva Sederholm röstade för en nedläggning.

– Vi måste erbjuda byborna grundläggande service, säger Lappalainen. Och Forsby är ju ett livskraftigt område i västra delen av kommunen.

Vi måste erbjuda byborna grundläggande service. Och Forsby är ju ett livskraftigt område i västra delen av kommunen.

Eva Sederholm tar däremot avstånd från tanken att Lovisa ska erbjuda alla typer av kommunala tjänster åt invånarna i varenda by.

– Själv har jag vuxit upp på landsbygden och kunnat konstatera att människorna där lever annorlunda än de gjorde för 10-20 år sedan. Fortfarande behöver man ju service, men allt behöver inte finnas i den egna byn.

– När jag sätter mig i bilen i Kabböle för att besöka en hälsostation så spelar det ingen större roll för mig om jag åker till Forsby eller ända in till Lovisa centrum.

– Men sen finns det ju också äldre som kanske inte har bil, invänder Kalevi Lappalainen. Det kan bli svårt för en del. Tidigare hade man ju också butiker i varje by.

Eva Sederholm påminner om att hälsostationer lades ner redan under gamla Pernås tid, till exempel den som fanns i Isnäs.

– Samtidigt har informationsteknologin påverkat hälsovården de senaste åren. Som sjukskötare har jag sett hur arbetssätten har förändrats. Att ha många små hälsostationer binder resurser som kunde användas effektivare. Själv tror jag att det var klokt att lägga ner Forsby hälsomottagning.

Kalevi Lappalainen kandiderar för Socialdemokraterna i Lovisa. Bild: Kristoffer Åberg

Bättre marknadsföring

Ett tema som ständigt verkar dyka upp i samtalet är behovet av att marknadsföra Lovisa stad bättre.

– Egentligen har jag aldrig förstått varför inte fler människor söker sig hit, säger Kalevi Lappalainen. Läget är ju perfekt mellan Borgå och Kotka, förbindelserna är goda, och vi har en fungerande hamn. Men ändå har det gått neråt med industrijobben sedan uppsvinget på 1970-talet.

– Ingen kommer och knackar på dörren och frågar om ni har industritomter, utan vi måste själva marknadsföra dem. Får man små och medelstora företag att etablera sig här kan de senare växa.

Exempelvis Loval började en gång som ett ganska litet företag. Även Eva Sederholm vill att staden gör mer för att locka till sig företagare.

– De senaste 25 åren har vi bara väntat på att världen ska upptäcka Lovisa, men så går det inte till. Nu krävs unika nya lösningar.

Nyligen höjde staden skattesatsen från 19,75 procent till 20,25, vilket Kalevi Lappalainen motsatte sig i fullmäktige. Eva Sederholm tror ändå inte att skattesatsen spelar någon avgörande roll för att få flera inflyttare till Lovisa.

– I samband med skattehöjningen utförde jag en informell gallup bland mina bekanta, och det visade sig att inte en enda av dem ens visste hur hög skattesatsen var i deras hemkommun. Därför tror jag inte heller att skattesatsen har någon större betydelse för människors val av hemort, säger Sederholm.

Eva Sederholm är ändå emot att man ytterligare höjer skattesatsen för att lösa ekonomiska problem.

– Man borde hitta på effektivare lösningar ifall pengarna tar slut.

– Det är bra att man lever sparsamt, men ändå inte för sparsamt, säger Sederholm. Nu har det ju visat sig att Lovisa stad inte klarat av att hålla sina byggnader i skick trots att vi flera år hade ett kumulativt överskott.

– Framför allt skolorna har varit ett stort problem, inflikar Lappalainen. Jag kan inte förstå att man inte i ett tidigare skede märkte i hur dåligt skick olika skolbyggnader har varit.

Eva Sederholm kandiderar för Svenska folkpartiet i Lovisa. Bild: Kristoffer Åberg

Öppnare beslutsgång

Kalevi Lappalainen lyfter också fram öppenheten som en viktig fråga. Nyligen kritiserades staden för sitt sätt att lägga ut bruksbyggnaderna i Strömfors för försäljning.

– I fallet Strömfors var beredningen undermålig. Beslutsfattandet borde vara mer öppet. Det talas ibland om "förbiledande", alltså att man driver ett projekt utan att fråga vad invånarna, fullmäktigeledamöterna eller de lokala företagarna tycker.

Eva Sederholm anser däremot att kritiken har varit oproportionellt kraftig.

– Det handlar ju ändå bara om ett beslut om att lägga ut byggnaderna för försäljning, inte en färdig fastighetsaffär. Jag kan förstå att människor efterlyser mer information, men en del av informationen behöver man ju först när själva fastighetsaffären görs.

– Men man kan fråga sig vad som gjorts på förhand bakom kulisserna, replikerar Lappalainen, och tillägger att det ryktas om att mycket är avtalat på förhand, kanske till och med själva prislappen.

– Men nog ska ju allt ändå genomgå en offentlig upphandlingsprocess, inflikar Eva Sederholm.