Bostadsmarknaden tycker inte om osäkerhet

Sibbostrand kommer nog att i framtiden få det väldigt intressanta läge som ursprungligen lovades redan de första bostadsköparna.

Som jag ser det, har en viktig synvinkel blivit bortglömd i nyheterna om Sibbostrand (ÖN 3.7). Ända från början har försäljningen av bostäder försvårats av misstankarna om huruvida området någonsin kommer att bli färdigbyggt. Jag har också själv varit en av dem som framfört misstankar om detta. Med andra ord har försäljningen av bostäder ända från början försvårats av farhågorna om att hamna just i den situation som nu råder. De som köpt sig en bostad bor i ett halvfärdigt område där byggnadsverksamheten stagnerat och framtiden är osäker.

En viktig synvinkel som saknats i debatten är att om man nu får visshet om att området kommer att bli färdigbyggt försvinner det största hindret för försäljningen på samma gång.

De som redan köpt en bostad har för det mesta trivts bra. Det är ju ett fint område vid havet strax utanför Helsingfors. Det enda som gör en del invånare ilskna är att i evighet tvingas nöja sig med det halvfärdiga och vänta på service. Om Sibbofullmäktige genom beslutsam handling nu skapar säkerhet om att området på ett eller annat sätt sannerligen kommer att byggas färdigt, med service och allt, blir utsikterna för försäljningen av bostäder väsentligt ljusare.

Det har varit fråga om ett hönan och ägget-problem. Å ena sidan farhågorna hos potentiella bostadsköpare om att området förblir halvfärdigt och å andra sidan byggprojekt som inte slutförs på grund av försiktigheten hos potentiella köpare utgör en ond cirkel som måste brytas för att området någonsin ska kunna bli färdigt.

Därtill ska man komma ihåg att fastän Helsingfors utvidgning österut till Östersundom har uppskjutits kommer den till slut ofrånkomligen att bli verklighet. Detta garanteras av befolkningsökningen i Helsingfors. Sibbostrand kommer alltså nog att i framtiden få det väldigt intressanta läge som ursprungligen lovades redan de första bostadsköparna. Men bostadsmarknaden tycker helt enkelt inte om osäkerhet. Det är något som Sibbofullmäktige med sina ordförande nu verkar förstå bättre än vad affärsmännen gör.

Timo Metsola Helsingfors