Bostadsgräl på Sarvsalö har tagit mystiska vändningar

PROCESS. Kai Lunden är en av de som aktiverat sig på grund av ekonomibyggnaden. Bild: Max Nyberg

Ett förhållandevis enkelt ärende har orsakat oproportionerligt stora problem i Lovisa. Frågan om huruvida en Sarvsalöbo bor i sin ekonomibyggnad har lett till anklagelser om missbruk av tjänsteställning – och att byggnadens ägare ska hota och trakassera.

Kai Lunden sätter pappersbunten på bordet – en tio centimeter tjock hög som innebär flera års arbete och tusentals euro i juridiska kostnader.Det skulle vara lätt att beskriva situationen som mä...