Bosättningsområdet planeras för tätt

Bild: Lundén Architecture Company och

För att vi skall kunna få tågförbindelsen får man inte offra Nickby och Nickby gårds område till ett alltför tätt förortsbyggande, såsom man har gjort i Esbo, Vanda och Helsingfors.

Det nya bostadsområdet som har planerats för 3 000 invånare på Nickby gårds område i Sibbo har väckt mycket diskussion. Fast jag har blivit bekant med NG8-planen under fullmäktigebehandlingarna är det illustrerade slutresultatet ändå en besvikelse. Och fast jag försvarar personspårtrafiken mellan Kervo och Nickby kan jag ändå inte godkänna vad som helst.

Fullmäktigeledamöterna har gett en klar signal på hurdan bebyggelse man önskar sig: småhus av olika storlek, radhus och några höghus.

Sibbo är en omtyckt landsortskommun, som man gärna flyttar till tack vare läge, naturnärhet och för att det finns rum och möjlighet till trivsel.

För att vi skall kunna få tågförbindelsen får man inte offra Nickby och Nickby gårds område till ett alltför tätt förortsbyggande, såsom man har gjort i Esbo, Vanda och Helsingfors.

Mängden och höjden av långa höghusrader är en hemsk syn, som inte lämpar sig för en landsortsmiljö. Och till vad behöver vi dessa höghusrader som begränsas av trånga innergårdar som kallas lummiga med balkonger, då det borde finnas tillräckligt med grönska och lummighet i den omkringliggande naturen. Planeringsfolket och arkitekterna har planerat enligt givna order, men är ändå på villovägar. Höghusens mängd, modeller och placering bör genomgå en kritisk granskning.

Om man skulle bygga så här många höghus alldeles invid järnvägen skulle det förorsaka sidoeffekter och sociala problem. Det här är ju bekant från många grannstäder.

Det sägs ju gång på gång i planebeskrivningen att man eftersträvar ett urbant område. En sådan tanke får inte vara dominerande. Stadsmiljön är inte den attraktionsfaktor som skulle hämta folk till Sibbo eftersom människorna i städernas förorter vill flytta till glesare bebyggda områden.

Man har försäkrat fullmäktigeledamöterna om att friluftsområdena står kvar och skall bli mångsidigare, men det ser ju inte ut att förverkligas. En gångväg mellan en massa hus motsvarar inte en friluftsled i naturen. Den lilla delen av Norrskogen som blir kvar är mycket backig och krävande att röra sig i, och kan inte betjäna en lika stor mängd motionärer som i dag. Det finns behov av att börja planera var man kan bygga ett motsvarande friluftsområde.

Man måste fundera på om det finns möjlighet att omplacera en del av de 3 000 nya invånare som behövs på Nickby området så att vi inte gör samma misstag som man har gjort i grannkommuner.

Monika Hämäläinen, kommunfullmäktigeledamot (C), medlem i tekniska utskottet, Sibbo