Borttappat utlåtande ledde till ny behandling

Kommunstyrelsen i Sibbo samlades på måndagen för att behandla ett enda ärende: Museiverkets utlåtande om förslaget till ny byggnadsordning.