Borgbacken gömmer forntida fynd

FORNMINNESPLATS. Fornborgen har gett namn åt Borgå berättar docent i arkeologi Georg Haggrén som leder utgrävningen av Borgbacken. Bild: Jenna Emtö

Området kring Borgbacken och Maren ska få nya guideskyltar. Men före skyltarna kan sättas i marken måste platserna för skyltarna undersökas, vilket den görs denna vecka genom arkeologiska utgrävningar.

Med mätinstrument och spadar i högsta hugg har Georg Haggrén, docent i arkeologi vid Helsingfors universitet, och doktorand Elina Terävä inlett den arkeologiska utgrävningen av Borgbacken i Borgå.

– Detta är en fantastisk plats. Det är riktigt spännande för man vet så lite om platsen. Dateringen av borgen skulle vara ytterst viktigt och spännande - att få veta vilken tid och vilken kontext borgen hör till, säger Haggrén som är specialiserad på medeltida och historisk arkeologi.

Det handlar om ett tiotal skyltar som ska upprättas kring Borgbacken i Borgå. Skyltarna är tänkta att vägleda och informera besökare om platsens historia och betydelse.

Man måste gräva försiktigt

Projektet bekostas av Forststyrelsen och tillsammans med Borgå stad har man planerat och förverkligat skyltarna. Skyltarna beräknas komma på plats under de kommande veckorna och förarbetet, det vill säga utgrävningarna, avslutas på fredagen.

– Vi gräver groparna för fundamenten till skyltarna. För att man ska kunna göra det på ett sånt här ställe måste man göra det försiktigt. Och då behövs lite arkeologiska provutgrävningar. Om vi har tid ska vi gräva en till grop för forskningsändamål, säger Haggrén.

De en kvadratmeter stora groparna grävs i huvudsak i det omkringliggande området av Borgbacken medan en skylt placeras uppe på toppen.

Länge sedan man grävde sist

Enligt Haggrén skedde den senaste utgrävningen av platsen för 130 år sedan. Då grävde man upp hela toppen av Borgbacken och gjorde olika slags fynd, man hittade bland annat lämningar av keramikkärror och pilspetsar.

– Majoriteten av fyndmaterialet var från 1300-talet och borgen hör troligen till den tiden, säger Haggrén.

Mer läsning