Borgåunga borde få fler möjligheter till fritidsaktiviteter

MOPEDISTER. Ungdomar som gillar att köra moped borde få en helt egen plats i Borgå, anser två fullmäktigeledamöter i en motion. Borgå stad har inlett förhandlingar med Borgå Motorklubb. Bild: Mostphotos

Mopedister kan eventuellt få övningstid på motorbanan i Kullo och en tennisvägg planeras i anslutning till en av Borgå stads näridrottsplatser.

Borgå stad jobbar på att kunna erbjuda sina invånare fler möjligheter till hobbyverksamhet.

I en motion efterlyser fullmäktigeledamöterna Anette Karlsson och Riitta Ahola, båda SDP, fler hobbymöjligheter för stadens invånare. Kostnaderna för fritidsaktiviteter har ökat samtidigt som man vet att en satsning på barns och ungas fritid leder till besparingar på lång sikt.

Varje utslagen ung person kostar nämligen samhället 1,2 miljoner euro.

I motionen efterlyser Karlsson och Ahola en förbättring av barn och ungas möjligheter till hobbyverksamhet utanför skolan, en webbplats som samlar alla hobbymöjligheter och föreningar i staden, en plats där man kan åka moped avgiftsfritt dygnet runt, en tennisvägg som fritt kan användas av alla och att staden främjar möjligheten att få en bowlinghall i Borgå.

I svaret på motionen, som behandlas av bildningsnämnden på torsdag, framgår bland annat att staden inlett förhandlingar med Borgå Motorklubb om en övningstid för mopedister på motorbanan i Kullo och att man planerar att bygga en tennisvägg i anslutning till näridrottsplatsen i Tolkis eller i Hammars.

En bowlinghall kan byggas som en del av planerna på ett idrottscentrum i Kokon, med utomstående investerare.

Mer läsning