Borgåstyret flaggar för kommunalt ordnade slamtransporter

Stadsstyrelsen beslutade på måndagen efter omröstning att i sitt utlåtande till avfallsnämnden i Nyland föredra slamtransporter som ordnas av kommunen.

Styrelsen godkände således stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag. Rösterna föll 5 (Jaakko Jalonen, Anette Karlsson, Anna-Stiina Lundqvist, Jari Oksanen, Mirja Suhonen) – 4 (Anne Korhonen, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki), 3 blanka (Elin Blomqvist-Valtonen, Laura Karen, Pehr Sveholm). I omröstningen förlorade Markku Välimäkis förslag. Välimäki föreslog att nuvarande system för avfallstransport inte ska ändras. Anders Rosengren deltog inte i behandlingen av ärendet.

I utlåtandet konstateras det bland annat att då man beaktar avfallslagens bestämmelser och de beslut som fattats av förvaltningsdomstolar, ska slamtransporterna i första hand ordnas som kommunalt ordnade transporter. Tillräckliga grunder för transporter som ordnas av fastighetsinnehavaren finns inte. Enligt uppgiften från tillsynsmyndigheten saknar över hälften av områdets fastigheter nödvändiga uppgifter om tömning av slam. Att avfallshanteringsföreskrifter iakttas kan således inte övervakas.

Stadsstyrelsen anser dessutom att bolaget Rosk'n Roll, som kommunerna i Nyland gemensamt äger, har förutsättningar att ordna slamtransporten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt på sitt verksamhetsområde. ÖN.

Mer läsning