Borgåsossarna ville experimentera med sex timmar jobb per dag

Ett försök med sex timmars arbetsdagar kunde ha riktats till en grupp som arbetar inom vården, eller kanske till arbetstagare som fyllt 55 år. Nu blir det ändå inget experiment i Borgå, förslaget har röstats ner. Bild: Kristoffer Åberg

I alla instanser, nämnd, styrelse och fullmäktige, har förslaget om ett pilotprojekt med kortare arbetsdagar inom Borgå stad röstats ner. Forskning och försök på andra håll visar ändå på många fördelar.

Sextimmars arbetsdagar, med full lön, hur låter det?För arbetstagare som ett mycket bra förslag, för arbetsgivare som en katastrofal lösning?Många experiment har utförts men det är inte många arbetspl...