Borgås Unesco-drömmar lever vidare

VÄRLDSARV. Nu gör Borgå ett nytt försök att komma med på Unescos lista. Bild: Kristoffer Åberg

Borgås status som Unescos världsarv är aktuellt igen. På måndag tar stadsstyrelsen ställning till frågan om man ska försöka igen.

Förra gången gick världsarvsstatusen till Gamla Raumo, och Borgå lämnades snopet utanför. Nu är det dags för ett nytt försök när Museiverket håller på att bereda en uppdatering av Finlands nationella tentativa lista över objekt som nomineras till Unescos världsarvslista. Avsikten är att uppdateringen av listan blir färdig 2018.

Stadsutvecklingsnämnden godkände redan ett förslag där man föreslår för Museiverket att Borgå upptas på Finlands nationella tentativa lista för Unescos världsarvsobjekt – antingen som tilläggsobjekt till Gamla Raumo eller som ett nytt objekt som innefattar också den historiska områdeshelheten av Borgbackarna.

Många objekt på världsarvslistan ligger i västländerna och Europa. I Frankrike finns det många objekt i städer. Också flera objekt i Danmark har upptagits på världsarvslistan under de senaste åren, bland annat på Grönland. Norge kommer måttfullt att nominera nya objekt till listan, uppger man i beredningen inför ärendet. Sverige kommer inte att nominera nya objekt, medan Japan har nominerat 23 objekt.

Stadsstyrelsen i Borgå tar ställning till förslaget på måndag.