Borgås västra infart ska byggas om, och därmed förändras centrum

Borgå parkgata kan komma att se ut så här när den väl är färdig. Meningen är att bygga om Västra Mannerheimleden. Bild: Skärmdump

Färska siffror pekar på att Borgå centrum mår aningen sämre, men att läget ännu är acceptabelt. På gång är planerna för parkgatan som ska ändra stadsbilden ganska radikalt.

I slutet av april 2019 inleddes ett arbete som kan ändra på Borgå stads identitet och utseende – närmare bestämt arbetet med det som titulerats Borgå parkgata men som i dagens läge är Västra Mannerhei...