Borgås kulturskatter förtjänar en permanent utställning

Redan 2015 lämnades ett invånarinitiativ in om ett konstmuseum, initiativet understöddes av 1 600 personer.

Borgå är känt som en kulturstad och många konstnärer har bott och verkat här, också i dag finns här aktiva konstnärer. Staden har därför en stor samling av värdefull konst och många målningar som invånarna skulle ha stor behållning av att få se. I dagens läge är många av konstverken nerpackade och magasinerade och de tavlor som finns att se är splittrade på många olika ställen och de flesta är onåbara för allmänheten.

Vi har därför i en fullmäktigemotion föreslagit att staden så fort som möjligt letar efter ett lämpligt utställningsutrymme och planerar för en permanent utställning av konstverken. Det skulle gagna Borgåborna och vara ett trumfkort för staden också med tanke på turismen.

Redan 2015 lämnades ett invånarinitiativ in om ett konstmuseum, initiativet understöddes av 1 600 personer. Staden har också utrett möjligheterna för ett center för konst och natur.

Vi föreslår i motionen inget specifikt utrymme, utan vi anser att staden bör utreda vilka befintliga utrymmen som kunde användas för ändamålet.

Vi anser också att en permanent utställning av konstverken i samband med Borgå stads 675-årsjubileum 2021 skulle vara en fin gåva till Borgåborna.

Bodil Lund, stadsfullmäktigeledamot, medlem i stadsstyrelsen (SFP), Mikaela Nylander, stadsfullmäktiges ordförande (SFP), Borgå

Mer läsning