Borgås ekonomi har tydligt överskott

Borgå stads ekonomi har tydligt överskott, enligt preliminära uppgifter. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Borgå stad har kommit med förhandsuppgifter om bokslutet 2020, som tyder på att överskottet blir cirka 27 miljoner euro.

– Statliga coronastöd, samfundsskatten och stadens eget sparprogram syns nu i resultatet. De exceptionella omständigheterna på grund av conronaepidemin betydde att social- och hälsovårdssektorns driftsutgifter växte medan bildningssektorns utgifter var mycket låga, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i ett pressmeddelande.

Enligt Ujula gör överskottet också det möjligt att utöka fonderna, vilket gör det möjligt att förbereda sig på framtida utgifter och investeringar.

Borgås andel av det statliga coronastödet var cirka 24 miljoner euro. Av det syns cirka 15 miljoner euro i stadens statsandelsinkomster och cirka 9 miljoner euro i samfundsskatteinkomster.

– Utan statliga coronastöd hade stadens ekonomiska siffror varit mycket annorlunda. Till exempel samfundsskatteintäkten minskade på hela landets nivå med cirka 20 procent men tack vare kommunernas höjda fördelningsandel syns det här inte i stadens kassa, säger finansdirektör Henrik Rainio.

Överskottet bidrar till framtida tillväxtinvesteringar och stadsutveckling. Staden bereder också en ny spårutvecklingsfond som ska hjälpa staden att förbereda sig för kostnader relaterade till den framtida spårförbindelsen till Borgå.

– Förslaget är att en del av överskottet överförs till en markanskaffningfond som kan användas till byggande av blivande bostads- och arbetsplatstomter. Borgå har också preliminärt förbundit sig till att finansiera kostnader för planeringen av den nya banförbindelsen med cirka 10 miljoner euro under de kommande åren. Cirka hälften av detta kan täckas med resultatet för år 2020 genom att en del av överskottet överförs till spårutvecklingsfonden, säger Ujula.

Grundandet av en spårutvecklingsfond behandlas i stadsstyrelsen den 15 februari. Det slutliga beslutet fattas av stadsfullmäktige.