Borgås Ebbokök utsatt för vandalism – stänger och flyttar

Områdesköket i Ebbo har fortsatt trots att fastigheten i övrigt varit tom. Meningen är nu att flytta kökets verksamhet till Johannisberg.

En oklar tidtabell för den omtalade vårdreformen i kombination med vandalism på stadens fastighet i Ebbo gör att köket med fem anställda flyttar verksamheten.

Saken är uppe i Affärsverket Borgå lokalservice direktion i morgon, tisdag den 6 november.

Köket i Ebbo ansvarar för måltiderna vid serviceboendet i Majberget, Äppelbacken och Brandbacken samt för cirka sextio måltidstjänster till hemmaboende personer.

Köket i Ebbo har fortsatt trots att det inte funnits någon verksamhet i fastigheten sedan våren 2018. I bakgrunden spökar den öppna tidtabellen för den riksomfattande vårdreformen.

Avsikten är att riva fastigheten som har blivit utsatt för utomstående vandalism – något som lett till att man inte kan trygga säkerheten för varken personalen eller maten.

Köksverksamheten flyttar till Johannisberg i början av 2019.

Mer läsning