Coronarestriktionerna fortsätter i januari

CoronarestriktionerNA fortsätter i januari. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Coronavirusläget i Nyland innebär att restriktionerna och rekommendationerna fortsätter ännu nästan till mitten av januari.

Det var i slutet av november som Borgå stad fattade beslut om restriktioner och rekommendationer på grund av coronaviruset, då för tiden 30 november till 20 december.

På tisdagen (15.12) fattade stadens ledningsgrupp beslutet att fortsätta med restriktionerna ända till den 10 januari 2021. Staden följer utvecklingen av coronaläget och informerar på trettondagsveckan om fortsättningen av restriktioner och rekommendationer.

Staden meddelar om saken i ett pressmeddelande.

– Att restriktionerna fortsätter att gälla innebär bland annat att allmänna lokaler, såsom biblioteken och kultur- och idrottslokalerna, håller stängt till den 10 januari. Tyvärr är läget sådant att begränsningarna för användningen av olika lokaler inte ens delvis kan lindras, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i pressmeddelandet.

Generellt bud

Samma budskap kommer också från de övriga kommunerna i östra Nyland, även om Lovisa ännu inte hunnit notera saken på tisdagseftermiddagen. I Lappträsk konstaterar man att restriktionerna fortsätter till den 10 januari, precis som i Sibbo där man meddelar att till exempel Allaktivitetshallen och skolornas gymnastiksalar förblir stängda och det är inte tillåtet att vistas i biblioteken.

– Spridningen av coronaviruset fortsätter, och epidemisituationen har inte förbättrats på ett sådant sätt att vi skulle kunna börja lätta på restriktionerna. Enligt det vi vet i dag fortsätter de nuvarande restriktionerna och rekommendationerna att gälla i kommunen fram till trettondag. Vi följer noggrant med epidemisituationen och utifrån den kan vi bli tvungna att göra ändringar i restriktionerna, säger Sibbos kommundirektör Mikael Grannas.

Också Regionförvaltingsverket meddelade om saken på tisdagen. Verket noterar att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt befinner sig i coronaepidemins samhällsspridningsfas. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger därför begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i området till och med den 10 januari.

Därmed förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus för fler än tio personer inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft fram till den 10 januari, och det innebär att man förlänger begränsningarna från den 30 november.

Lugnt i Borgå

Coronaläget har trots allt varit lugnt i Borgå under de senaste veckorna, påpekar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i pressmeddelandet.

– Men Coronaepidemin är inte över. I Nyland är antalet nya smittor stort och risken för spridning av epidemin är fortfarande mycket hög i regionen. På grund av epidemiläget fortsätter restriktionerna och rekommendationerna att gälla också i Borgå, eftersom Borgåborna rör sig mycket inom Nyland, bland annat för arbete och olika ärenden. Vi vill på detta sätt också förebygga hög belastning på hälso- och sjukvården och trygga tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att läget i Borgå förblir lugnt också i januari, säger Silvennoinen.

Hon nämner också att jultiden innehåller risker med tanke på coronaläget.

– Vi uppmuntrar Borgåborna att fira julen bara med en liten krets av de närmaste och att ha kontakt med andra närstående och vänner på andra sätt. Vi vill särskilt påminna om att personer som hör till riskgruppen måste skyddas från eventuell smitta.

Alla restriktioner och rekommendationer hittas på respektive kommuns hemsida.

Mer läsning