Borgås coronaavdelning stänger ner och intervallvården kan starta igen

CORONAAVDELNINGEN. Wilhelmina ska igen omvandlas till avdelning för intervallvård. Bild: Kristoffer Åberg

Efter månadsskiftet juli-augusti får närståendevårdarna i Borgå en chans att andas ut. Den långa tiden med specialarrangemang på grund av coronaepidemin får ett slut, åtminstone för två månader framåt. Borgå sjukhus tar över ansvaret för de östnyländska coronapatienterna.

Coronaepidemin har, åtminstone än så länge, inte drabbat östra Nyland med full kraft.– Den största delen av de intagna på coronaavdelningen Wilhelmina har varit patienter som inte kunnat vårdas hemma,...