Borgåregionen starkast i landet

BÄST I KLASSEN. År 2014 var Borgåregionen återigen den mest konkurrenskraftiga regionen i landet. Bästa siffror får regionen för sin arbetsproduktivitet och industritäthet. Bild: Kristoffer Åberg

Under 2014 var Borgå den mest konkurrenskraftiga regionen i Finland. I jämförelsen toppar Borgåregionen både när det gäller arbetsproduktivitet och industritäthet.

I undersökningen jämfördes konkurrenskraft i landets 70 delregioner. Konkurrenskraften mättes utifrån sex olika variabler, nämligen regioners arbetsproduktivitet, sysselsättning, innovations- och utbildningsnivå, företagsdynamik och industritäthet. Dessa variabler valdes ut eftersom de ger en bild av regioners förmåga att skapa mervärde, det vill säga bruttonationalprodukt (bnp). Borgå klättrade från en tidigare fjärdeplats i jämförelsen till etta tack vare sin goda företagsdynamik, vilket i praktiken betyder att fler företag startats än lagts ner i regionen.

I mätningen hamnade Lovisa på plats nummer 48.

Mer läsning