Borgåhemvården är fel fördelad, nytt program tas i användning i höst

FÖR MÅNGA KUNDER. En del av hemvårdarna i Borgå har alltför många kunder, andra för få. Nu ska optimeringsprogrammet förnyas. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

En färsk undersökning visar att arbetet inom hemvården i Borgå är ojämnt fördelat. Vissa arbetspass är mycket mer arbetsamma och stressiga än andra, på grund av ett bristfälligt optimeringssystem. I höst får hemvården nya rutter.

Skolorna har sin Wilma, dagvården sin Daisy och äldrevårdens hemvård har Hilkka. I alla fallen handlar det om digitala applikationer som ska underlätta arbetet och kommunikationen mellan användare och tjänstemän.

– Hilkka är ett fungerande system när det gäller rapportering och statistik, säger Krister Lindman som är tf servicechef för hemvården i Borgå.

– Men när det gäller optimeringen, alltså att räkna ut vilka rutter hemvårdarna ska ta och vilka klienter de ska hinna med, har det visat sig att Hilkka inte fungerar som det borde. Det här har man också noterat i många andra kommuner.

Ojämn fördelning överallt

Borgå stad har anlitat det finländska företaget Procomp som har en stor marknad bland annat i Holland och i England. Procomps utredning visar att hemvården i Borgå inte belastas jämnt.

– Man kan inte säga att det är något speciellt område som är värre än något annat, säger Krister Lindman. Den ojämna fördelningen av arbetsuppgifter förekommer inom alla distrikt.

Många andra kommuner och hemvårdare har goda erfarenheter av Procomps program

Nu ska Procomp utarbeta ett nytt optimeringsprogram som tar hänsyn till avstånden mellan Borgåklienterna på minutnivå, som beaktar hemvårdarnas pauser och klienternas vårdbehov.

Det här programmet kan tas i användning i Borgå till hösten.

– Många andra kommuner och hemvårdare har goda erfarenheter av Procomps program, säger Lindman.

Omläggning i höst

Det nya programmet kommer ohjälpligt att leda till en del förändringar inom hemvården, igen.

– Rutterna ändras och det kan leda till nya arrangemang för personalen och för kunderna, säger Krister Lindman. En del kunder får ny egenvårdare i höst.

– Om det är något vi har lärt oss efter omläggningen inom hemvården i början av året så är det att vi måste bli bättre på att informera. Personalen har redan informerats, och kommer att få veta mer ännu den här veckan. Klienterna ska också få besked i god tid.

Rutterna ändras och det kan leda till nya arrangemang för personalen och för kunderna. En del kunder får ny egenvårdare i höst.

I sommar går allt ändå på i gamla spår, utom att staden köper in mer privat hemvård än tidigare.

– Det har inte varit så enkelt att anlita lokala privata företag, säger Lindman. De små företagen är dimensionerade efter sina egna behov och har inte möjlighet att på kort sikt frigöra personal för stadens hemvård. Vi har ändå kunnat sluta avtal med några företag.

Mer läsning