Borgåföretag lanserar laddningslösning för elcyklar

Att ladda batteriet till elcykeln i ett låst fack minskar risken för stölder. Bild: eBike Charge

Elcyklister som bor i höghus har i många fall fått släpa upp batteripaketet eller hela cykeln till lägenheten då den ska laddas. Ett företag i Borgå har utvecklat en produkt med vilken elcykeln tryggt kan laddas vid höghusets cykelställ.

Företaget eBike Charges första produkt är ett modifierat elskåp med sex låsbara dörrar. Inne i varje fack finns ett eluttag och facken är så stora att batteripaketet från en elcykel och laddningsdonet får plats.

– Ungefär hälften av elcyklarna har löstagbara batterier, på resten är batteripaketen fast monterade. För de här cyklarna finns en springa i luckan genom vilken laddningskabeln ryms, säger företagaren Niclas Ahlgren.

Vårt mål är att det första laddningsskåpet ska vara installerat före sommaren.

Tanken är att ägare till elcyklar kan reservera ett fack i laddningsskåpet på samma sätt som bilägare kan reservera en bilplats. Eftersom laddningsdonet förvaras i det låsta facket finns ingen risk för att det blir stulet. Skåpet är också utrustat med en brandvarnare som kan kopplas till fastighetens larmsystem.

Niclas Ahlgren säger att man har fyra produkter under utveckling, bland dem finns laddningsskåp som kan placeras vid allmänna cykelparkeringar. Ahlgren säger att förväntningarna är höga eftersom elcyklarnas popularitet ökat med stormfart.

– Jag tror att många ägare av elcyklar ser fram emot att inte behöva ladda cykeln på balkongen eller i vardagsrummet. Vårt mål är att det första laddningsskåpet ska vara installerat före sommaren.