Borgåekonomin är sämre än väntat

INTE TILLRÄCKLIGT. Överskridningar och mindre intäkter än väntat leder till ett mindre årsbidrag än man räknat med i Borgå. Bild: Mostphotos

Driften kostar mer än i fjol och drar in mindre än i fjol. Social- och hälsovården överskrider budgeten med 2 miljoner euro och bildningen överskrider med en miljon euro.

En färsk uppföljningsrapport över Borgå stads ekonomi visar en del dystra siffror. Rapporten baseras på uppgifterna i slutet av augusti.

– En prognos visar att årsbidraget blir 2 miljoner euro mindre än väntat. Utmaningar finns framför allt i driftsekonomins utveckling, säger finansdirektör Raija Vaniala.

Driftsutgifterna fram till slutet av augusti var 236 miljoner euro och har ökat med 5 miljoner euro och driftsinkomsterna minskat med 3 miljoner euro jämfört med fjolåret.

Sektorernas beräkningar visar att budgetens nettoanslag i år överskrids med sammanlagt dryga 2 miljoner euro. Social- och hälsovårdssektorns överskridningstryck i netto är dryga 2 miljoner euro och bildningssektorns dryga en miljon euro. Koncernförvaltningen däremot räknar med en nettoinbesparing på cirka en miljon euro.

Sparförslag

– Inom den specialiserade sjukvården verkar det finnas ett överskridningstryck på cirka en miljon euro, säger Vaniala. Också inom äldreomsorg och handikappservice samt inom utbildningstjänster visar prognoserna en överskridning av budgeten. Inkomsterna för tomtförsäljning blir dryga en miljon större än planerat

– Vi förutsätter att sektorerna snabbt kommer med förslag om åtgärder, med vilka situationen kan korrigeras, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Skatteinkomsterna har däremot utvecklat sig enligt beräkningarna och budgeten.

– Enligt prognosen för hela året kommer skatteinkomsterna i år som helhet sannolikt att uppgå till det budgeterade beloppet. Intäkterna från kommunalskatt kommer att ligga under det budgeterade beloppet, men samtidigt kommer intäkterna från samfundsskatt att vara större, säger Raija Vaniala. ÖN