Borgåduo köpte upp i Kungsporten

KUPOLHALL. Denna hall på omkring 800 kvadratmeter är en av byggnaderna på den gamla depån. Bild: Kristoffer Åberg

Roni Collin och Tomi Salminen är nu ägare till Senatfastigheters gamla depåområde vid Vägmästaregatan i Kungsporten. Det är fråga om cirka 3,5 hektar och sju olika byggnader. Platsen är intressant också för att den i generalplanen gränsar till Helibanans station.

Roni Collin säger att fastigheterna egentligen är två, men ligger alldeles intill varandra. De såldes på nätaktion för en tid sedan.

Här finns exempelvis kontorshus, ett bostadshus, bildepå, en kupolbyggnad på cirka 800 kvadratmeter och en byggnad där man förvarat vägsalt.

Stor potential

Han finner platsen otroligt intressant.

– Den har stor potential. Byggnaderna har tyvärr inte underhållits på modernt sätt, men för vår del gör det inte så mycket, vi kan sanera det som behövs.

Han konstaterar att arbetet redan delvis inletts.

– Vi slopar till exempel oljeuppvärmningen och går över till ett mera ekologiskt alternativ. Hela området städas också nu upp.

De nuvarande hyresgästerna är mellan 10 och 20 till antalet och deras hyreskontrakt är av olika längd.

– Vissa hyresgäster kommer att bli kvar, andra inte. Vi har informerat dem alla om situationen så ingenting är i det här skedet oklart.

Robert Åkerstedt, som så gott som hela sitt yrkesverksamma liv jobbade som vägmästare på just den här adressen, säger att det var på 1970-talet staten köpte området av Borgå stad för Vägverkets behov.

– De äldsta byggnaderna är från den tiden. Ett 50-tal anställda jobbade där och i kontorshuset fanns också personalrum. Vi hade också egen smedja och givetvis salt- och sandlager, bilgarage och skydd för maskiner.

Även Åkerstedt, som gick i pension för cirka nio år sedan, konstaterar att läget är utomordentligt bra och ger goda möjligheter för nästan vad som helst.

Destia är fortfarande en av hyresgästerna.

Borgå stad var intresserad

De första hyresavtalen går ut vid årsskiftet och ungefär i samma veva räknar de nya ägarna med att kunna berätta mera om det utvecklingskoncept som valts.

– Affärslokaler ingår i modellen, så mycket kan jag avslöja, men det är inte allt, säger Roni Collin, som ju är känd för att investera i olika slags fastigheter och utveckla dem.

Enligt honom är det kommande konceptet nytt och speciellt.

Fastighetschef Maarit Ståhlberg säger att också staden var intresserad av att köpa platsen och följde med auktionen på nätet.

– Med tanke på framtidens behov skulle området ha varit bra för staden att äga, bland annat för att platsen gränsar till Helibanans stationsområde i gällande generalplan.

Hon förklarar att under auktionens sista timmar gick priset ändå upp så högt att staden gav upp.

– Köpesumman blev 756 000 och det var för mycket eftersom vi bara var intresserade av marken.

I generalplanen för de centrala områdena är den aktuella platsen arbetsplatsområde med beteckning att området måste rengöras. I utkastet till Kungsportens och Estbackaområdets delgeneralplan han området en beteckning LR-1 (område för järnvägstrafik och omstigningsplats för kollektivtrafik/resecentrum).

Maarit Ståhlberg påpekar att staden eller staten har rätt att lösa in ett allmänt område i en plan och trafikområdena är sådana platser.

Det återstår alltså att se om Helibanan kommer och vad som händer sedan.

Mer läsning