Borgådaghemmen har utbildad personal

DAGHEM. Målet i Borgå är att ha två barnträdgårdslärare per barngrupp, trots att lagen bara kräver en barnträdgårdslärare per grupp.Bild: Kristoffer Aberg

Barnträdgårdslärarläget är helt tillfredsställande i Borgå, anser bildningsdirektören.