Borgådaghemmen har utbildad personal

DAGHEM. Målet i Borgå är att ha två barnträdgårdslärare per barngrupp, trots att lagen bara kräver en barnträdgårdslärare per grupp.Bild: Kristoffer Aberg

Barnträdgårdslärarläget är helt tillfredsställande i Borgå, anser bildningsdirektören.

I huvudstadsregionen är bristen stor på utbildade barnträdgårdslärare och därför blev det ett ramaskri när det förra veckan visade sig att det finns en överenskommelse om lönekartell i Helsingfors, Esbo och Vanda. Nu har Helsingfors visserligen gått ut och lovat en extra tusenlapp i bonus till de nyanställda barnträdgårdslärare som håller ut i jobbet mer än sex månader.

I huvudstadsregionen är ungefär en femtedel av alla barnträdgårdslärartjänster besatta med icke behörig personal.

Månadslönen för en barnträdgårdslärare i Borgå ligger på drygt 2 300 euro, precis som i huvudstadsregionen.

I Borgå har man just nu 25 lediga tillsvidaretjänster och 15 lediga vikariat för barnträdgårdslärare.

– Utgångspunkterna är ändå annorlunda i Borgå, säger bildningsdirektör Hilding Mattsson.

– Vi har som mål att ha två barnträdgårdslärare per barngrupp. Ser vi på den nuvarande lagen så är kravet en barnträdgårdslärare per grupp. Vi är rejält över den nivån i Borgå. – Av den anledningen anser jag att situationen i Borgå är helt tillfredsställande om inte ännu helt optimal.