Borgådaghemmen går igenom säkerhetsrutinerna

En av portarna till Hornhattula daghem. Två små fötter fot hittade på tisdagsförmiddagen stöd för att klättra över porten. Bild: Kristoffer Åberg

På tisdagsförmiddagen klättrade ett daghemsbarn över en av portarna vid Hornhattula daghem. Den här gången slutade allt bra, barnet återfanns i sitt hem tjugo minuter efter det att rymningen upptäckts. Nu granskar alla daghem i Borgå sina tillsynsplaner.

– Det borde inte vara möjligt att klättra över porten, säger Marjaana Kantonen, stadens ledare för småbarnspedagogik. Daghemmens portar granskas ofta, och byts också ut mot säkrare konstruktioner om d...