Borgådaghem testar på nya tjänster – som utevistelse på egna gården

UTE. Småbarnspedagogiken testar på nya tjänster i Borgå. Bild: Arkiv

Daghemspersonalen testar nya tjänster under pandemin. Till exempel erbjuds nu utevistelser på den egna gården.

Personalen inom småbarnspedagogiken har utvecklat nya tjänster under undantagsförhållandena, uppger man i ett pressmeddelande från staden.

Några daghem har till exempel varit i kontakt med barnen hemma via videoförbindelse så att såväl barnen hemma och på daghemmet tillsammans kunnat delta i verksamheten. Familjerna som stannar hemma kontaktas regelbundet per telefon, och dessutom har föräldrarna fått materialtips och verksamhetstips.

I och med kontakterna med familjerna har helt nya tjänster lyfts fram, som till exempel utevistelse. Personalen hämtar barn i under skolåldern för att vistas utomhus i tupp till en och en halv timme på eller nära den egna gården. På det sättet får till exempel föräldrarna som distansarbetar tid för att arbeta i lugn och ro.

– Denna tjänst erbjuder vi familjer som är hemma. Den började på måndagen (29 april), och hittills har 60 barn varit ute med en anställd från småbarnspedagogiken. Dessa stunder har varit trevliga både för personalen och för barnet. Vi lyssnar noggrant på vårdnadshavarnas önskemål också i fortsättningen, och möter behoven i mån av möjlighet också mycket snabbt, säger Leila Nyberg i fredagens pressmeddelande.

Staden noterar också att antalet som deltagit i småbarnspedagogiken i Borgå varit 10-15 procent av det normala fram till mitten av april. Efter det har antalet ökat något och för tillfället är antalet barn i daghem och hos familjedagvårdare cirka 18 procent av det normala.

I Borgå stängdes en del av daghemmen i mitten av mars eftersom antalet barn minskade, men efter det har daghem också vid behov öppnats på nytt. Så gör man också i fortsättningen.