Borgåborna vill rekommendera Borgå som bostadsort

VACKER. Enkätundersökningen visar att både Borgåbor och personer som inte bor i Borgå uppfattar staden som vacker, gammal och idyllisk. Bild: Kristoffer Åberg

95 procent av de tillfrågade Borgåborna tycker att de kan rekommendera Borgå som bostadsort. 87 procent av de tillfrågade som bor på annan ort kan tänka sig att bo i Borgå. Det framgår av en undersökning.

Borgå stad har gjort en enkätundersökning av hurdan image staden har och den blev färdig i januari 2018.

95 procent av Borgåborna som svarade på enkäten tycker att de kan rekommendera Borgå som bostadsort. Av icke-ortsborna skulle 87 procent kunna tänka sig att bo i Borgå och 93 procent skulle rekommendera Borgå som besöksmål.

Både Borgåbor och icke-ortsbor anser att Borgå är en vacker, gammal och idyllisk stad. Enligt de som svarade är adjektiven modern, livlig och framåtskridande de adjektiv som minst beskriver Borgå.

Syftet var att undersöka hur stor dragningskraft som bostadsort Borgå har.

Materialet används som bakgrundsmaterial för stadsstrategin som bereds som bäst.

Imageundersökningen om Borgå genomfördes genom enkätundersökning mellan december 2017 och januari 2018.

1 414 personer svarade på enkäten.

Av dem som svarade var 619 från Borgå och 795 från andra orter.

Owalgroup Oy gjorde undersökningen.

I undersökningen bedömer Borgåborna också hurdan Borgå är som bostadsort. Borgås starka sidor är stadens rykte som bostadsort, motions- och idrottsmöjligheter, en trivsam stadsmiljö, trafikförbindelser till andra städer och glest boende. Den mest kritiska responsen gällde kollektivtrafik inom Borgå, sysselsättningsmöjligheter och ett livskraftigt stadscentrum.

Icke-ortsbor lyfter oftast fram gamla stan i Borgå när de blir tillfrågade om vad de först tänker på när det gäller Borgå. Nästan 80 procent av dem upplever att Borgå motsvarar föreställningen om en lockande bostadsort.