Borgåborna får provsmaka smart belysning

HÄR BÖRJAR DET. Olli Vaniala, Topi Haapanen och Yolanda Potrykus säger att Borgå får sitt första stråk med smart belysning mellan gångbron och Alexandersgatans bro. Bild: Kristoffer Åberg

I Köpenhamn ledde ett testprojekt med smart belysning till att elförbrukningen sjönk med sextio procent. I Borgå utreds möjligheterna med smart ljusteknik längs en sträcka på västra åstranden – EU står för en stor del av fiolerna.

Antagligen är det många stadsbor som inte märkt det, men redan nu finns det en viss smarthet inbyggd i belysningen i Borgå. Man kan kanske kalla det en "enkel" smarthet.– Vi har sensorer som mäter lju...