Borgåborna får ha åsikter om idrottsförhållandena

IDROTTANDE BARN. Snart får barn och en del föräldrar också komma med sina åsikter om idrottsförhållandena i Borgå. Bild: Mikael Grönroos

Idrottsföreningarna är rätt så nöjda med förhållandena men vill ha mer tävlings- och träningslokaler.

Åttiosex idrottsföreningar i Borgå med sammanlagt 11 400 medlemmar har svarat på stadens enkät.

Föreningarna är till största delen nöjda med idrottsförhållandena i staden och de bedömer att den viktigaste faktorn då det gäller att stöda föreningarnas verksamhet är avgiftsfria tävlings- och träningsturer. Det ansåg 55 procent av dem som svarade. På ett allmänt plan bedömdes idrottsförhållandena i staden som utmärkta eller goda i 80 procent av svaren.

Men det finns plats för förbättring. I ungefär 40 procent av svaren bedömdes den begränsade tillgången till tävlings- och träningslokaler som en stor utmaning.

Invånarna får svara

Enkäten till idrottsföreningarna är en del av en större helhet. Hit hör också enkäter bland invånare, skolelever och barn under skolåldern.

I april får 1 500 slumpmässigt utvalda Borgåbor svara på idrottsenkäten. Enkäten skickas hem per post, och idrottstjänsterna hoppas att så många som möjligt svarar.

– För att få pålitlig information behöver vi synpunkter av så många som möjligt och av invånare med olika inställning till motion, säger Per Högström, chef för idrottstjänsterna. Ju bättre vi känner till behoven hos kommuninvånare i olika åldrar och hur de utövar motion desto bättre kan vi planera och utveckla idrottstjänsterna och -förhållandena. ÖN

Mer läsning