Borgåbördig sökande till rektorsjobbet vid Ekenässkola

LEKTOR. Borgåbördiga Katarina Rejman vill bli rektor i Ekenäs. Bild: Arkiv / Evy Nickström

Borgåbördiga Katarina Rejman, också tidigare rektor i Borgå, är en av fem sökande till jobbet som rektor vid Ekenäs gymnasium.

Fem personer sökte inom utsatt tid jobbet som ny rektor i Ekenäs gymnasium. Bland dem finns Katarina Rejman som har rötter i Borgå men som numera jobbar som lektor vid Stockholms universitet. Rejman har bland annat varit rektor i Strömborgska skolan.

De övriga sökandena är:

Johan Nilsson, Raseborg, vice rektor i Hangö gymnasium samt studiehandledare för Hangö gymnasium och Hangö högstadieskola.

Petra Blomqvist, Raseborg, jobbar som tf rektor i Ekenäs gymnasium.

Annette Forsman-Sundvik, Sundby, rektor för Pedersöre gymnasium.

Martin Holmberg, Esbo, lektor i finska vid Kyrkslätts gymnasium.