Borgåbo vice ordförande för De gröna i Nyland

Bild: Jarkko Aapalahti

Styrelsen för De gröna i Nyland har valt Borgåbon Riikka Aapalahti till vice ordföranden under sitt konstituerande möte.

Till kassör valdes Heini Salmela från Vanda. Som distriktsordförande fungerar Timo Lahti som valdes under höstmötet.

Riikka Aapalahti (bilden) arbetar som fostermor och fungerar som ordförande för föreningen för Transbarn och -unga och deras familjer.

– 2018 är ett viktigt år. Förutom presidentvalet i januari ordnas landskapsvalen i oktober enligt regeringens planer. Sedan inleds redan förberedelserna inför riksdagsvalet. De gröna har nu en möjlighet att både i Nyland och på ett bredare plan föra fram ett människonära alternativ till regeringens politik, säger Aapalahti i ett pressmeddelande.

Enligt henne borde regeringen så fort som möjligt öppna upp för en ordentlig medborgardebatt om landskapens roll i beslutsfattandet, så att medborgarna i valet kan ta övervägda beslut om hur vården ska ordnas i landskapen.

– Ur demokratins synvinkel är det nödvändigt att medborgarna snarast möjligen får en bättre uppfattning om vilka frågor, förutom social- och hälsovårdstjänsterna, landskapen ska ta beslut om. Dessutom hotar införandet av kundsedlar landskapens verksamhetsförutsättningar. Landskapen bör kunna begränsa användningen av kundsedlarna om de hotar leda till att man överskrider budgeten och på så vis äventyrar att jämlikhet uppnås i vårdkedjorna.