Borgåblåsare firar fyrtio med kyrkokonsert

MÅNGSIDIGT. Jari Nenonen (med trumpet t.v.) och Patrik Latvala (med trombon t.h.) lovar stor variation på klangfärgen då det på söndag drar ihop sig till brassensemblen Cornicines Borgoenses fyrtioårsjubileumskonsert i Borgå domkyrka. Bild: Kristoffer Åberg

Cornicines Borgoenses, det vill säga hornblåsarna från Borgå, bjuder på söndag upp till galakonsert i Borgå domkyrka. Det är på dagen fyrtio år sedan brassensemblen grundades.

Det var den 14 januari 1978 som Cornicines Borgoenses grundades på initiativ av director musices Göran Blomqvist och orgelkonstnär Markku Ketola. Det här skedde inom församlingens regi, och orsaken stod att finna i att man ville ha in mera musik i kyrkans begivenheter. Så är det fortfarande.

– Cornicines Borgoenses verkar närmast inom kyrkan i Borgå, vi spelar till exempel i högmässan vid speciella kyrkohögtider, som advent och påsk, och vid andra speciella kyrkliga begivenheter, säger Patrik Latvala som fungerar som ensemblens dirigent.

Då gruppen grundades var det domprosten Erik Paetau som kom med namnförslaget, ursprungligen skrivet i formen "Borgoensis". I och med fyrtioårsjubileet ändras namnformen till "Borgoenses" för att flera språkvetare har rekommenderat att det är bättre. Huvudsaken att det framkommer vad brassensemblen är: En grupp bleckblåsare från Borgå.

– Vi blåser tillsammans regelbundet, säger Patrik Latvala.

Kvartettstart

Vid starten för fyrtio år sedan var det trumpetaren Reijo Tikka som ledde ensemblen, som redan då var en kvartett. Nu är det också oftast fyra blåsare som strålar samman på Cornicines Borgoenses övningar och spelar blåsmusik i kvartettarrangemang.

GLADA BLÅSARE. Patrik Latvala t.h. gick med i fyrtioårsjubilerande Cornicines Borgoenses 1981, Jari Nenonen år 1982. Bild: Kristoffer Åberg

Så har gruppen under årens lopp också uppträtt både som kvintett och sextett, men när det nu drar ihop sig till jubileum har hela raden forna medlemmar engagerat sig.

– Tretton musiker medverkar i galakonserten, blåsare kommer inresande bland annat från Åland, Kouvola och Lovisa, säger Patrik Latvala som själv trakterar både trombon och tuba.

Hur ser framtiden ut för ensemblen?

– Det ser nog bra ut. Visserligen har vi inte fått några nya medlemmar på tjugofem år eller så, men det finns många unga blåsare, både flickor och pojkar, bland annat i musikinstitutets led som kan tänkas intressera sig också för oss, säger Patrik Latvala.

Största delen av blåsarna som är aktiva inom Cornicines Borgoenses musicerar också i en rad andra orkestrar, från Borgå Big Band till Borgå Classic Jazz Orchestra och Borgå blåsorkester.

Tretton musiker medverkar i galakonserten.

I kyrkan och utanför

Numera inskränker sig ensemblens offentliga framträdanden inte enbart till kyrkorummet. Man spelar också på till exempel bröllop och födelsedagsfester, för det är ingalunda så att det saknas sväng då blåsarna sätter i gång. Många föreställer sig att blåsmusiken är lika med gammaldags, och visst finns det mycket musik för bleckblåsare som är skriven så långt tillbaka som under medeltiden men det är inte hela sanningen.

– Det fungerar bra att ordna dans med en brasseptett som underhållare, exemplifierar trumpetaren Jari Nenonen. Det finns absolut en publik och det finns egentligen inga gränser för vad man kan göra.

Nenonen tillägger att Patrik Latvala arrangerar många stycken för gruppen, och lyfter fram Whitesnakes Is this love som ett exempel.

Patrik Latvala konstaterar att det överlag finns mycket material komponerat för bleckblåsare. I kyrkomusik från 1500-talet användes blåsare för att stödja kören i stämsången.

Det finns egentligen inga gränser för vad man kan göra.

Bred repertoar

Galakonserten omfattar tio stycken och räcker cirka 45 minuter. Här satsar blåsarna på en bred repertoar och publiken bjuds på allt från yster renässansmusik via festlig barockmusik till trygg wienklassicism. Det äldsta stycket som framförs, klassiska Vår Gud är oss en väldig borg, är skrivet av Martin Luther cirka 1529.

Variation blir det också i och med att brassensemblen uppträder i olika sammansättningar under konserten. Intressant är till exempel upplägget inför utdraget In our deep vaulted cell ur Henry Purcells 1600-talsopera Dido och Aeneas. Den framförs av två brasskvartetter där den ena spelar på orgelläktaren och den andra på altarplats med en ekoeffekt som resultat.

Som ett led i det lyfter Patrik Latvala även fram Giovanni Gabrielis Sonata pian'e forte som representerar den venetianska flerkörigheten – det mest moderna i musikväg som fanns i brytningstiden mellan 1500- och 1600-talen.

Wow-effekt

– Gabrieli skrev verk för flera körer som framfördes på olika läktare i kyrkan vilket skapade ekoeffekt. Folk blev förstummade av det akustiska fenomenet. Vi kommer att göra stycket indelade i två grupper, men med alla blåsare vid altaret, säger Latvala och tillägger att Gabrieli först med att i noterna skriva in när man ska spela svagt respektive starkt.

– Stycket är fantastiskt. När vi övade var jag tvungen att stanna upp och bara lyssna. Wow-effekten var enorm, tillägger Jari Nenonen.

Förutom blåsarna medverkar slagverkaren Thomas Törnroos och organisten Rolf Danielsson i Cornicines Borgoenses-jubileet. Samtliga musiker stämmer upp i galakonsertens grande finale, sir Edward Elgars bombastiska Pomp and cicrumstance, det från en upphöjd plats på orgelläktaren.

– Avslutningen är så pompös att inget extranummer behövs, säger Patrik Latvala.

13

musiker som medverkar eller har medverkat i Cornicines Borgoenses är med på brassensemblens galakonsert söndagen den 14 januari klockan 18 i Borgå domkyrka.

4

av dem, Pasi Kiiski, Patrick Koskinen, Jari Nenonen och Daniel Stenvall, är trumpetare.

4

av dem, Max Silfverberg, Lennart Simonsen, Mikael Simonsen och Stefan Simonsen, spelar trombon.

2

valthorn (Keijo Liski och Tommi Viertonen) ljuder också under konserten.

2

instrument trakteras av Patrik Latvala, trombon och tuba. Latvala fungerar även som dirigent.

Dessutom medverkar Thomas Törnroos på slagverk, Rolf Danielsson som organist samt Tomas Nyberg som konferencier.

Det är fritt inträde till konserten. Programbladet kostar 10 euro, intäkterna används till ett Cornicines Borgoenses-stipendium för ung lovande bleckblåsare.

Mer läsning