Borgåbiblioteket utvecklas aktivt

Enligt skribenten är biblioteken i Borgå redan nu på många sätt en aktiv främjare av delningsekonomin. Bild: Arkiv/kristoffer åbergt

Moderniseringen av huvudbiblioteket har fått investeringsanslag och arbetet med att skapa mera plats för bland annat evenemang, barn och unga har inletts.

Emilia Mattsson skriver i sin insändare (ÖN 5.2) att staden kunde använda biblioteket för att främja delningsekonomin och en hållbar utveckling. Hon upplever också att man i dag inte kan göra annat än låna böcker på biblioteket i Borgå och vill att biblioteket ska utvecklas.

Delningsekonomin, som innebär olika arrangemang för att hyra, dela eller låna saker i stället för att själv äga dem, är ett begrepp som lyfts fram allt mer också inom biblioteksvärlden. Bibliotekens kärnverksamhet handlar just om det här. Genom att låna en bok på biblioteket får du läsa den utan att själv äga den. På biblioteket delar många på samma dagstidningar. Bibliotekets lokaler är öppna för alla och den stol och det bord som du lånar för att distansarbeta i dag kanske någon annan slår sig ned vid i morgon. Bibliotekets datorer används av många personer och genom att kopiera på biblioteket behöver du inte själv äga en kopieringsmaskin.

Biblioteket är alltså redan en aktiv främjare av delningsekonomin på många sätt. Till de saker man får låna med sig hem hör förutom böcker också filmer, cd-skivor, serietidningar, tidskrifter, språkkurser och brädspel. Biblioteket erbjuder e-böcker, e-filmer och e-musik och användningen av e-tjänsterna har ökat i snabb takt. Inom kort börjar biblioteket låna ut motionsredskap av vissa slag. Tack vare biblioteksdatabasen och bibliotekskorten är det lätt för biblioteket att låna ut saker. Precis som Mattsson skriver kan lånandet därför med fördel utvidgas att gälla också nya saker och biblioteket tar gärna en ännu aktivare roll i arbetet för hållbar utveckling.

Mattsson skriver att hon inte har besökt biblioteken i Borgå på länge. Kanske det är därför hon känner att biblioteksverksamheten i staden håller på att "tyna bort". Den beskrivningen känner vi inte igen.

Biblioteksverksamheten i Borgå mår bra och staden har satsat en hel del på den under de senaste åren. Borgå fick förra sommaren en ny bokbuss, som har tagits emot med stor glädje. Moderniseringen av huvudbiblioteket har fått investeringsanslag och arbetet med att skapa mera plats för bland annat evenemang, barn och unga har inletts. I samband med moderniseringen skapas en verkstad, där man kan använda 3D-printrar, vinylskärare, symaskin, lamineringsapparat med mera. En 3D-printer har funnits i några år, men nu utvidgas verksamheten. Biblioteket är en populär plats för studier och distansarbete. Biblioteket ordnar redan nu ett stort antal evenemang, allt från författarbesök och litteraturcirklar till musikkonserter och föredrag. För tillfället sänds evenemangen live via bibliotekets Facebooksida.

Bibliotekets besökarantal minskade under en period, men 2016-2018 var det stabilt och från 2018 till 2019 ökade antalet besök på biblioteken i Borgå med över 45 000 till 357 768 besök på ett år. Under coronaåret 2020 var verksamheten begränsad och är den ännu, men vi hoppas att vi snart kan öppna bibliotekslokalerna helt igen!

Malin Hollmén, chef för bibliotekstjänsterna, Borgå stad