Borgåbesvär över rektorsval

Stadsstyrelsen i Borgå får på måndag ta ställning till att genom besvär överklaga beslut som gjorts vid den finska yrkesutbildningssamkommunen.

Samkommunstyrelsen för Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, IUKKY, valde 27 april ny ledande rektor. Enligt Borgå stads rättelseyrkan gjordes valet inte på ett juridiskt hållbart sätt. Samkommunstyrelsen har behandlat stadens rättelseyrkan, men också det har gjorts på fel sätt, anser man i Borgå stad.

Därför är förslaget för stadsstyrelsen på måndag att staden genom besvär överklagar samkommunstyrelsens beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Samkommunstyrelsen och styrelsens ordförande Hannu Moilanen har enligt Borgå stads tjänstemän på många olika sätt överskridit sina befogenheter i rektorsfrågan.

Mer läsning