Borgå vill sjösätta egen ark

ÅN FÖRENAR. Kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen (t.v.), Borgå museums chef Marina Catani och naturfilmaren Petteri Saario tror starkt på det planerade Konst- och Å-centret Arken intill Konstfabriken. Bild: Kristoffer Åberg

Det finns inga konkreta beslut men i bästa fall har Borgå år 2025 ett nytt besöksmål intill Konstfabriken som kombinerar konst, natur och kulturhistoria. Målet för Arken, som centret kallas, är att locka 100 000 nya besökare på årsbasis.

The Arts & River Center är arbetsnamnet på det som ska bli Borgås nya landmärke på paradplats vid västra åstranden. ARC – eller Arken som centrets namn böjer sig till i talspråk – är det nya, kraftigt omarbetade konceptet för stadens konstmuseiprojekt som bildningsnämnden gav grönt ljus för bara ett år sedan.

– Vi började fundera på om naturen kunde bli en del av konceptet och efter att ha hört flera sakkunniga föll bitarna på plats. Projektet Arken, som kombinerar konst, natur och kulturhistoria, har fått en flygande start, säger Merja Kukkonen, kultur- och fritidsdirektör i Borgå.

Den förenande länken heter Borgå å. Vid ån finns stadens traditionella trumfkort – mysiga Gamla stan med kaféer, små affärer och restauranger, strandbodarna och domkyrkan som lockar rundliga 1 miljon besökare per år. Med Arken vill man att vidga fokus till att omfatta också andra skatter, såväl fysiska som mera upplevelsebetingade.

Innehåll önskas

Det rimmar väl med de turistundersökningar som staden låtit göra. De som besöker Borgå vill ha mera upplevelser och mera innehåll på resan, och det kan Arken bidra till.

– Det finns "arkar" också på annat håll, men konst- och naturcentret som planeras i Borgå är unikt på alla sätt, också med europeiska mått mätt. Vi vill tänka stort, säger Kukkonen.

Det gör man också i och med att nationalstadsparken är en central utgångspunkt för hela projektet. Avsikten är att i Arken placera en informativ punkt, inte bara för Borgås, utan för alla landets nationalstadsparker.

Med stöd av sakkunnigutlåtande av Timo Kukko, utvecklingschef på Skogsstyrelsen och sedan länge medlem i Finlands museiförbund, och lokala naturfilmaren Petteri Saario, har man fått upp ögonen för naturens potential, inte bara som estetisk och hälsofrämjande plats utan även som inkomstkälla.

Skatter av olika slag

– Nationalstadsparken, ådeltat, skärgården, skogarna, Stormossen i Ebbo ... Borgå är södra Finlands naturskattkista, man behöver inte konstruera någonting, allting finns redan här och Arken kan bli ingången, säger Saario och tillägger:

– Skärgården har lika stor turistpotential som Lappland där 1 euro som satsas i nationalparkerna ger 10 euro tillbaka. Varför skulle det inte fungera också här

Konsten ska förstås också ha sin andel i Arken.

Det är ingen nyhet att Borgå stad och Borgå museum sitter på en ansenlig mängd ovärderliga föremål, från 1700-talet till dags dato. Men på grund av utrymmesbrist och olämpliga lokaler har bland annat Albert Edelfelts tavlor och Ville Vallgrens större skulpturer förvarats på lagerplats.

– Vi vill kunna visa upp våra skatter och det kan vi göra på Arken. Men där kan vi också samla naturens skatter, allting på ett och samma ställe, och den vägen locka en större publik, säger Merja Kukkonen.

Tanken är att bjuda på pärlor ur de egna samlingarna men också att ställa ut nutidskonst och köpa in internationella utställningar – en trend inom museivärlden enligt Marina Catani, chef på Borgå museum.

Aktiverande upplevelser

Catani ser delaktighet som en stark trend bland museibesökarna. Man vill inte bara betrakta utan även prova på själv, och här kommer bland annat olika digitala och virtuella lösningar in i bilden.

– Jag tror att framtidens museibesökare vill ha någonting utöver konstupplevelsen. Naturen är dessutom en självklar inspirationskälla för många konstnärer, både nutida och äldre, och jag upplever att konsten och naturen har en självklar koppling, säger hon.

Verksamheten i Arken är också tänkt att uppmuntra Borgåborna till delaktighet och även sporra till lärande, till exempel i form av skolelever på besök.

Den exakta platsen för Borgås nya landmärke är en intressant fråga. Det är ännu inte klart om det byggs ett stormarknads- och hotellkomplex på åsidan om Konstfabriken, och strandplanen för området är också under arbete.

Önskedrömmen är ett Arken med åkänning, varför inte med Wilenius varv som en given beståndsdel.

Länk till Konstfabriken

– I det här skedet är det omöjligt att säga hur stort centret blir. Det torde handla om 3 000–4 000 kvadratmeter fördelat på två eller tre våningar, och det säger sig självt att byggnaden måste passa in i miljön, säger Merja Kukkonen. Utöver utställningsyta ska här också finnas verksamhets- och företagslokaler.

Tanken är hursomhelst att binda samman Konstfabriken och Arken till en naturlig helhet, inte bara tematiskt utan också rent konkret: eventuellt i form av en passage av något slag.

– I Konstfabriken finns redan tjänster som ett centrum som Arken behöver, bland annat restauranger och kaféer, påpekar Kukkonen.

Några konkreta beslut om att bygga en egen ark i Borgå finns ännu inte, men signalerna från beslutsfattarhåll är positiva. Bildningsnämnden behandlade ärendet vid sitt möte den 21 mars och nu fortsätter Kultur- och fritidstjänsterna utredningsarbetet.

Härnäst väntar tilläggsutredningar om projektets ekonomiska och affärsmässiga förutsättningar, och förhoppningen är att projekt Arken ska behandlas i hösten budgetmangling.

– Drömmen är att Arken ska stå klar år 2025, säger Merja Kukkonen.

Konstmuseiprojektet i Borgå startades ursprungligen 2014 i form av ett medborgarinitiativ som samlade 1 600 namnteckningar.

FAKTA

The Arts & River Center

Det nya konceptet för Borgå stads konstmuseiprojekt, kallat Arken.

Målet är att skapa en typ av kultur- och naturmål som hämtar sitt tema från konst, natur och kulturhistoria.

Verksamheten i centret presenterar upplevelser och historier rörande Borgå stad och Borgå å.

Arken utrustas med utställnings-, verksamhets- och företagsutrymmen, där man kan presentera Borgå stads och Borgå museums konstsamlingar som härstammar ända från 1700-talet samt nutidskonst.

Nationalstadsparken, stadsmiljön, skärgård och havet är centrala i konceptet.

Förhoppningen är att Arken ska stå klar vid Konstfabriken år 2025.

Mer läsning