Borgå vill se en teaterhelhet

ORKAR KÄMPA. Pentti Kinosmaa är en positiv person och orkar skratta trots att det inte är så lätt just nu. Bild: Kristoffer Aberg

Kultur- och fritidssektorn funderar på de olika teatrarnas behov, främst lokalerna är i fokus. Teatergrupperna är många, mest illa ute är Teatteri Soittorasia som förlorar sin lokal.

Under den senaste tiden har speldosan varit i offentligheten rätt mycket på grund av att teatern av allt att döma kastas ut från sitt hus i Finnby efter att det sålts.

Kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen tycker det är väldigt ledsamt, men påpekar att det inte finns så mycket att göra åt säljbeslutet.

Teatern gör ett fint jobb och man borde snabbt hitta nya lokaler som motsvarar behovet.

– Teatern gör ett fint jobb och man borde snabbt hitta nya lokaler som motsvarar behovet.

Stöda just den här verksamheten kan staden ändå inte. Kukkonen konstaterar att man för tillfället försöker lösa teatrarnas problem överlag.

Gemensamma lokaler

Grupperna är många och vad som skulle behövas är gemensamma lokaler i centrum, där alla kan öva och uppträda. Kultur- och fritidssektorn kastar en blick på exempelvis skolhus.

Susann Hartman som är chef för kulturtjänsterna säger att Finnbyteaterns situation måste bli löst allra först, här är problemet mest akut.

– Borgå kan tyvärr inte agera ensam, också aktörerna måste vara aktiva.

Hon påpekar att teatergrupperna är många och verksamheten splittrad.

I något skede har det också talats om att staden borde ha en enda teater, men alla måste ju få jobba enligt egna premisser.

– I något skede har det också talats om att staden borde ha en enda teater, men alla måste ju få jobba enligt egna premisser.

Teaterchefen Pentti Kinosmaa är ledsen och besviken över dagsläget. Verksamheten fyller 10 år 2017 och teaterhuset har blivit en samlingspunkt i byn. Cirka 100 personer utnyttjar lokalerna varenda vecka och människor kommer ända från huvudstadsregionen för att få vara med teatersammanhang.

Han har ingen aning om vart han ska ta vägen med sitt gäng. Tomma lokaler finns nog men inte lämpliga.

– Teaterverksamheten i Finnby har gett hela byn nytt liv, vi har också använt oss av naturen.

Situationen har varit osäker länge och han är riktigt sur på att ingen informerat honom om sakernas gång, trots att han upprepade gånger frågat.

Långtidsplanering

– Vi planerar vår verksamhet för ett helt år framåt och måste ju köra för fullt. Senast i mitten av mars hörde jag mig för hos staden om hur planläggningen framskrider, men fick svaret att ingen vet. Plötsligt ser jag att frågan finns på stadsutvecklingsnämndens lista.

Han har också hört beslutsfattare säga att teaterhuset är olönsamt för staden eftersom Soittorasia inte betalar hyra.

SER PÅ HELHETEN. Merja Kukkonen hoppas att teaterfrågan i Borgå kan lösas. Lätt är det inte. Bild: Evy Nickström

– Det här stämmer ju inte alls. Vi har hela tiden betalat hyra. Hur ska politikerna kunna fatta rätta beslut om de inte ens känner till fakta.

Redan för flera år sedan försökte han kolla upp stadens kostnader för huset med disponenten.

– Jag fick höra att sådana inte finns på detaljplan.

I fjol upplyste biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz att informationen går att få.

– Jag fick ett löfte om att infon levereras och så väntade jag igen i några månader. Slutligen, efter begäran, skickade lokalitetsdirektör Börje Boström uppgifter om kostnader för vatten och el och jag noterade att den hyra jag betalar täcker utgifterna helt och hållet. Det blir så mycket över att pengarna säkert också räcker till för fastighetsskatt och plogning.

Östra Nylands teater.

Teaterskolan för barn och unga.

Porvoon teatteri.

Teatterikuume r.y.

Teatteri Soittorasia.

Arenateatern.

Draamaleidit.

Nuketeatteri Olivia.

Teatteri Taruma.

Jokiteatteri.

Porvoon kultturin ystävät.

Porvoon kansalaisopistos teaterlinje.

Skolgrupper och teatrarnas undergrupper.

Kinosmaa hoppas att lokalitetsledningen går ut med rätt information också åt tjänstemän och politiker.

Inte klart besked

Han hör ofta folk säga att det hela tiden varit klart att det aktuella huset ska säljas, men har påpekar att inget säljbeslut fanns i början.

– Visst påpekades det i samband med att hyresavtalet undertecknades att staden eventuellt säljer huset, men ingenting var klart och tidtabellen diskuterades inte heller.

Teaterchefen har ett antal gånger fått läsa i tidningen om vad som håller på att hända.

– Det är som om vår teater inte skulle ha någon som helst betydelse, den nämns inte ens i föredragningslistorna och ingen tar kontakt. Så mycket med den genomskinligheten.

Merja Kukkonen säger alltså att Borgå behöver en helhetslösning för teatrarna och nämner att också Porvoon Teatteri också i något skede behöver nya lokaler. För tillfället verkar teatern på Fänriksgatan i ett hus som ägs av Akilles.

Då vi ringer upp teaterns styrelseordförande Tuovi Putkonen är hon som ett stort frågetecken.

– Vi är väldigt nöjda med vårt nuvarande hus, här finns allt vi behöver. Fyra år av hyreskontraktet är kvar och vi har inga planer på att flytta. Staden kan naturligtvis göra vad som helst men det berör inte oss.

Å andra sidan är Putkonen helt överens om att Borgå behöver kulturlokaler för teaterändamål. Sådana finns inte.

Mer läsning