Borgå vill sälja eller hyra ut gamla skolhus

VÄRDEFULL TOMT. Saxby skola står på ett värdefullt grundvattenområde. Arkivbild. Bild: unknown

När Gammelbacka skola och Saxby skola töms i vår gäller det att raskt hitta nya användare.

Eleverna från Gammelbacka skola flyttar i höst till nya Eklöfska skolan och eleverna från Saxby får tillfälligt flytta in i baracker för att senare bli en del av nya Strömborgska skolan. Borgå stad ser gärna att de gamla fastigheterna snabbt får ny användning.

– Vid Gammelbacka skola ska den gamla radhuslängan rivas, liksom den gamla slöjdsalen, säger lokalitetsdirektör Börje Boström. Huvudbyggnaden och tomten vill vi gärna sälja.

– Saxby skola står på ett viktigt grundvattenområde så tomten säljer vi inte. Däremot kan vi tänka oss att sälja eller hyra ut skolbyggnaden. Byggnaden ska genomgå en konditionsgranskning nästa år.

Boström berättar att man har förhandlat med Steinerskolan Fredrikaskolan om både Gammelbacka och Saxby, men inte kommit till något resultat. Steinerskolans styrelseordförande Jaakko Levälampi har i ÖN i juli bedömt att Saxby skola kanske blir alltför trång för Steinerskolan som nu har upp emot etthundra elever.

Fredrikaskolan verkar nu i baracker invid Vårberga skola och Borgå stad skulle gärna se att de här barackerna flyttas bort, absolut senast sommaren 2020.

– Steinerskolan betalar ju full hyra för barackerna och för den rätt så dyra driften, säger Boström. Man kan tänka sig att det skulle bli billigare för dem i mer permanenta lokaler.

Färre baracker

En liten lättnad i barackcirkusen i staden blev det när de studerande vid Linnankosken lukio kunde flytta in i sitt skolhus igen.

– Vi har sagt upp barackerna från den första december, säger Boström. Det är Cramo som sköter om att de forslas bort från Rosenparken och från Lypas gård.

– Ursprungligen trodde vi att gymnasiesaneringen skulle bli klar tidigare på hösten. Då hade vi tänkt återställa både parken och skolgården ännu på det här årets sida. Nu får vi troligen vänta till våren.

Man har också bekymrat sig över att Näse skolas baracker är alltför få för att i höst ge plats åt Saxby skolas elever och A-klassen från Gammelbacka.

– Vi får inte rum för fler baracker på den platsen, säger Boström. Därför kan det bli aktuellt att flytta helt på Näse skolas baracker. Det gör vi i så fall under sommarlovet.