Borgå vill ha sina parkeringspengar

INGEN REA. Härefter får bilisterna lov att betala 2 euro per timme på stadens parkeringsområden. Det kan löna sig att hålla utkik efter privata platser. Bild: Kristoffer Åberg

Det blev långt minus i kassan då Borgå på försök halverade parkeringsavgiften i centrum. Härefter får bilisterna punga ut med 2 euro per timme året om. Privata aktörer erbjuder lägre priser.

På begäran av föreningen Borgå levande centrum sänktes parkeringsavgiften i stadskärnan till 1 euro per timme i april–juni i år. Också övriga fastighetsägare som förvaltar avgiftsbelagda parkeringsplatser deltog i försöket. Avsikten var framför allt att bedöma vilka konsekvenser ändringen har för ekonomi och verksamhet.

Men en bedömning var inte alldeles enkelt att göra. Visserligen kunde man räkna ut att intäkterna från parkeringsavgifterna minskade med 64 000 euro för stadens del.

– Hur försöket inverkade på kommersen i centrum kan man ändå inte säga någonting om med säkerhet, uppger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Åsikterna varierade

– En del företagare tyckte att försäljningen ökade, andra att den minskade. Och vad som egentligen berodde på vad vet vi ju inte.

Antalet parkerade bilar ökade i april med 14 procent, så det blev en ökning under första försöksmånaden. Därefter var ökningen mindre. Den genomsnittliga parkeringstid som betalats med mobil steg till 17 minuter.

Totalt 6 företag gav information om sina ekonomiska nyckeltal jämfört med samma period året innan. Eftersom urvalet är så litet kan man inte dra tydliga slutsatser men parkeringsförsöket verkar inte ha medfört en tydlig ökning av omsättningen.

En del företagare tyckte att försäljningen ökade, andra att den minskade. Och vad som egentligen berodde på vad vet vi ju inte.

Hur går man då vidare i Borgå? Enligt von Schoultz har stadsfullmäktige fattat beslut om intäktsnivån för nästa års parkering och ska målet nås betyder det att bilisterna under hela året betalar 2 euro per timme. Rea väntas alltså inte nästa sommar.

Orättvist?

En del stadsbor undrar hur det kan komma sig att man får parkera gratis i 2 timmar på Konstfabrikens område väster om ån. Det rimmar lite illa med tankarna om att hålla gamla stadskärnan levande.

Fredrick von Schoultz påpekar att det inte är på stadens parkeringsområden tvåtimmarsregeln gäller.

– Privata aktörer prissätter själva.

För västra åstrandens del innebär detta alltså att placerar man sin bil på en privat parkeringsplats behöver man inte betala någonting alls för de två första timmarna. För stadens områden gäller 2 euro per timme.

Biträdande stadsdirektören påminner om att priset varierar även i stadskärnan.

På vissa privata platser kostar det 1 timme per timme, i exempelvis Lundi får man parkera gratis första timmen med S-kort.

Mer läsning