Borgå vill få hjälp med trafiken

EXPERTIS KRÄVS. Borgå stad har inte den logistiska expertis som behövs och behöver nu hjälp. Bild:

Borgå startar ett tvåårigt logistikprojekt och planerar också anställa en logistiker för att få ordning på exempelvis skolskjutsar, annan persontrafik och godstrafik. Stadens nuvarande expertis räcker inte längre till.

Stadsfullmäktige har redan beslutat om att inleda det aktuella projektet och för att närmare definiera saken har det gjorts en tväradministrativ logistikutredning som stadsstyrelsen nu bett stadsutvecklingsnämnden uttala sig om. Nämnden tar sig an saken nästa vecka.

Svår koordinering

I utredningen konstateras det att det mycket logistiskt arbete utförs inom stadens olika sektorer, det gäller både person- och godstrafik. Arbetet koordineras ändå väldigt lite. Det är fråga om stora penningsummor och via ett effektivt logistiksystem går det att uppnå ekonomiska besparingar. Samtidigt får man till stånd bättre kundbetjäning.

Förr fanns det en personlogistiker inom Östra Nylands förbund och denna person lade ned 50 procent av sin arbetstid för att serva Borgå. Efter fusionen med Nylands förbund har den här resursen inte längre kunnat användas för att exempelvis planera skolskjutsar.

Trafikingenjör Hanna Linna-Varis konstaterar att samtidigt har kollektivtrafiklagen och omvärlden förändrats.

– Lagstiftningen genomgår fortfarande en förändring. Den behöriga myndigheten i fråga om kollektivtrafik är för tillfället Närings-, trafik- och miljöcentralen. I fortsättningen torde verksamheten övergå till landskapet.

Hon påpekar i sin beredning att kollektivtrafikens uppgifter har utvidgats. De är numera mera invecklade än tidigare och förutsätter större expertis.

– Det regionala samarbetet är nödvändigt.

Klimatförändringen

Att främja kollektivtrafiken och styra resandet är också en viktig del av att bekämpa klimatförändringen. En större arbetsinsats än nu krävs på det här området och Linna-Varis konstaterar att kommunteknikens begränsade kompetens i trafikplanering inte kan riktas till kollektivtrafiken i tillräckligt stor utsträckning.

I glesbygden kan man se en icke önskad utveckling där den kollektivtrafik som sker på marknadens villkor minskar.

Staden måste i större utsträckning satsa på personlogistik och förslaget är alltså att anställa en logistiker vid koncernförvaltningen, helst som ordinarie.

Mer läsning